Sökning: "Sebastian Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Sebastian Bengtsson.

 1. 1. Fotboll, ett lärande för livet, eller?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sebastian Bengtsson; Rafael Diaz; Vladimir Majdandzic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; Fotboll; Diskurs; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att definiera vilka diskurser som framträder i lärare i fritidshemmets utsagor om fotbollsspelande på fritidshem och att identifiera diskursiva mönster i deras språkliga uttryck. Genom vår studie hoppas vi bidra med antingen nya eller lite mer fördjupade kunskaper om hur lärare i fritidshemmen talar om fotboll. LÄS MER

 2. 2. Datorspelares informationsintag : Den yttre och inre informationens påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Beatrix Dahlman; Sebastian Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Cognitive authority; Gaming communities; Information literacy; Information practices; Information seeking; Metagame; Video games; Video gaming; Datorspel; Datorspelande; Informationspraktiker; Informationssökning; Kognitiv auktoritet; Källkritik; Metagame; Spelgemenskaper;

  Sammanfattning : Video games are common hobbies today, and as such they have been studied withinthe field of LIS. However, video gaming is a wide subject, and therefore there still exists areas that have not yet been properly researched. LÄS MER

 3. 3. Vilka aktiebolag väljer frivillig revision? En kvantitativ studie om vilka egenskaper svenska aktiebolag har som väljer frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Bengtsson; Sebastian Andersson; [2022-09-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Revisionsplikten borttagande år 2010 innebar att de minsta aktiebolagen inte längre var tvungna att ha en revisor. Revisorns uppgift är att granska företagens finansiella rapporter samt förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Combining biocontrol fungus Clonostachys rosea with chemical fungicides – for integrated management of Fusarium foot/root rot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Sebastian Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Biocontrol agent; Clonostachys rosea; Fusarium culmorum; Fusarium graminearum; prothioconazole; Proline; Fusarium foot root rot; ; Integrated pest management;

  Sammanfattning : Fungal plant diseases have typically been controlled by the application of chemical pesticides. However, excessive use of chemical pesticides may produce undesirable side effects including fungicides tolerance in pathogens and environmental problems, if not handled correct. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering och dess påverkan på produktionen i tillverkande företag : En studie angående digitala lösningar i tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Bengtsson; Sebastian Arias; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to investigate the conditions required for digitization of production in manufacturing companies. To investigate this, the purpose has been divided into three research questions and the investigation has been carried out on a case company in Småland. LÄS MER