Sökning: "Sebastian Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Sebastian Berggren.

 1. 1. Pricing of CO2 Emission Allowance Derivatives

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oscar Göransson; Sebastian Berggren; [2016]
  Nyckelord :CO2; EUA; GARCH; JUMP-DIFFUSION;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyse the pricing of carbon emission allowance futures and futures options to see how they can help us understand the intuition behind spot prices of the underlying emission allowance. We use data from the third time period within the European Union Emissions Trading Scheme. LÄS MER

 2. 2. Härskarens nya kläder : Vad händer när härskartekniker flyttar in på Facebook?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Berggren; Richard Carlsson; Sebastian Källstedt; [2015]
  Nyckelord :härskartekniker; makt; Facebook;

  Sammanfattning : In this thesis we focus on the issue of master suppression techniques and how they take form on Facebook. The research in area of master suppression techniques online is limited and therefore the purpose of this thesis is to create a greater understanding of the online environment of Facebook. LÄS MER

 3. 3. Geometrical and Evolutionary effects in a Predator-Prey System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Loanne Berggren; Albin Bramstång; Henrik Ernstsson; Hanna Kowalska Elleberg; Erik Ramqvist; Sebastian Ånerud; [2014-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The area of investigation is the dynamics of a predator-prey relationship. To model the relationship, an agent based model is used as a base for a simulation tool. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsaspekter på kyckling : En jämförelse av riktlinjer för kvalitet i produktion och kockars beskrivande av kvalitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sebastian Brynte Bjurbäck; Gustaf Berggren Sörlin; [2014]
  Nyckelord :kyckling; kvalitet; kycklingproduktion; kycklingkvalitet; kock;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Odlad Lax : Hur den odlade laxens kvalité påverkas av sjukdomar

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Kicki Larsson; Sebastian Brynte; Berggren Sörlin Gustaf; [2013]
  Nyckelord :Salmo Salar; lax; sjukdomar; laxodling;

  Sammanfattning : Lax är en av de mest frekvent förekommande matfiskarna i våra hem. Den största delen av den lax som når hem och restaurang är odlad. Det är allt vanligare med sjukdomar hos lax som odlas. Kocken ställs inför svåra frågor gällande den odlade fiskens kvalité. LÄS MER