Sökning: "Sebastian Brodd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Brodd.

 1. 1. Medborgaren som hittade kontrollen. Svenskämnet och den intermedierade kontrollen i spelen Hellblade: Senua’s Sacrifice och What remains of Edith Finch

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Brodd; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper analyses sequences from the games Hellblade: Senuas sacrifice and What remains of Edith Finch. This paper investigates how the games promote what Martha Nussbaum calls narrative imagination, it also examines the relevancy of using narrative computer games alongside literature in the school subject of Swedish in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Den, men inte den - en forskningsöversikt över litteratururvalsprocesser i den svenska gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Brodd; Sebastian Ingemarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to survey the research done on which factors affect the literature selection process in the Swedish upper secondary school today. It also aims to understand if there is a specific literature canon in the Swedish upper secondary school. LÄS MER