Sökning: "Sebastian Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Sebastian Eriksson.

 1. 1. Formellt och informellt lärande inom musikproduktion : Skillnader och likheter mellan självlärda och utbildade musikproducenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; utbildning; lärosätt; musikproducent; självlärd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar området om inlärning av musikproduktion avgränsat till inlärning via högskola eller via självinlärning. Syftet med denna undersökning är att klargöra vilka fördelar och nackdelar det finns med att lära sig via utbildning gentemot att lära sig på egen hand utifrån dessa tre huvudområden, lärosätt, kunskap och jobbmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Simulation av djur : En inblick i flera djurs upplevelse i samma miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anton Eriksson; Benjamin Bernhardsson; Sebastian Nerman; [2022]
  Nyckelord :Speldesign; perspektiv; simulation; spel; realism.;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar vi upp hur via speldesign kan forma en mer realistisk simulation av hur flera djur inklusive människa interagerar i en gemensam miljö. I den gestaltade simulationen så skiljer syn samt färger. LÄS MER

 3. 3. En pilotstudie om arbetstagares syn på hälsofrämjande arbete inom privat arbetssektor : En kvantitativ studie om hur arbetstagare inom den privata arbetssektorn ser på hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sebastian Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsplatsen är en viktig arena för att främja hälsan hos människor, där arbetsgivaren har en stor möjlighet att främja hälsan hos individer genom att skapa en hälsosam arbetsmiljö för arbetstagare att vistas på. Företagsledningar anser att det är viktigt att arbetstagare erbjuds hälsofrämjande arbete och olika insatser kopplat till det. LÄS MER

 4. 4. Ekon från det förflutna : En undersökning om narrativ information

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonathan Henningsson; William Zhan; Sebastian Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Visual storytelling; Good Eye; museum; film techniques; analysis.; Visuell berättande; Good Eye; museum; filmteknik; analys.;

  Sammanfattning : Traditionellt ges information på museum ut skriftligt, dock i vårt arbete belyser vi hur man kan visualisera samma information med hjälp av filmteknik. Vi undersöker olika alternativ gällande berättande där en händelse från förr blandas med nutid. LÄS MER

 5. 5. Elasticities of demand in the Swedish electricity market : A quantitative study of the price- and income elasticity of electricity demand of the four different price areas in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Melker Eriksson Lind; Sebastian Heikurainen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish electricity market was divided into four different electricity price areas in 2011 which has led to regional differences in prices in Sweden in the recent years. The electricity prices have also started to rise considerably in the past years, which has led to questions around the subject taken a bigger place in the political debate. LÄS MER