Sökning: "Sebastian Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sebastian Eriksson.

 1. 1. Hur resonerar du nu? : En kvantitativ innehållsanalys av imitativa och kreativa resonemang i läromedel riktade mot årskurs tre i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Eriksson; Oscar Svensson; [2020]
  Nyckelord :Imitativt resonemang; kreativt resonemang; läromedelsanalys; läromedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Roar Eriksen; Sebastian Eriksson; [2019-05-17]
  Nyckelord :Occupational therapy; automobile driving; freedom; activities of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. LÄS MER

 3. 3. En studie som ingen annan : En kvantitativ innhållsanalys av arbetsböcker i engelska riktade mot årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sebastian Eriksson; Oscar Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utmaningar för Blockchain inom värdepappersmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philip Eriksson; Sebastian Carlsson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; Distributed Ledger Technologies DLT ; Blockchain; Värdepappersmarknaden; Utmaningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I en era av digitalisering är organisationers förmåga att anpassa sig till nya teknologier allt mer viktigt för att kunna förbättra befintliga verksamhetsprocesser. Blockchain är kortfattat en distribuerad databas som tillåter flera aktörer att ingå i ett och samma nätverk, vilket innebär att alla aktörer har samma version av dataregistret. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt till motion och träning : En enkätundersökning baserad på teorin om planerat beteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sebastian Eriksson; [2018]
  Nyckelord :attityd; avsikt; beteende; motion; social norm; träning; upplevd känsla av kontroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om motion och träning kan förklaras med hjälp av teorin om planerat beteende. Genom en kvantitativ metod i form av enkäter, kom 178 respondenter att besvara frågor om bland annat beteende, avsikt, attityd, upplevt normsystem och upplevd känsla av kontroll, kopplat till motion och träning. LÄS MER