Sökning: "Sebastian Gråhns"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Gråhns.

  1. 1. "Bengalen betyder allt för mig" : En kvalitativ studie om svensk ultraskultur och dess drivkrafter

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

    Författare :André Salazar Fors; Sebastian Gråhns; [2020]
    Nyckelord :Ultras culture; conflict; motivations; Ultraskultur; konflikt; drivkrafter;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the Swedish ultras culture based on subculture theories, it’s motivations and it’s conflict with the police. The ultras culture is a part of football and supporter culture. LÄS MER