Sökning: "Sebastian Green"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sebastian Green.

 1. 1. The Path to Green Is Paved with Good Intentions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sebastian Blendow; Valter Frankenberg; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Wage Reduction; Sustainability; Corporate Attractability; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : The past decades have seen a rapid increase in the interest in sustainability across all aspects of society. As individuals have become ever more impact conscious, so too, have companies changed their strategies, both in operations and in their positioning towards employees. LÄS MER

 2. 2. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER

 3. 3. Autonomous control of unmanned aerial multi-agent networks in confined spaces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Sebastian Green; Pontus Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, the functionality of existing Crazyflie models is extended to include current implementations of attitude and velocity control. The models are validated both as individual agents and as a swarm through comparisons of swarm behaviour during step, ramp and frequency response testing. LÄS MER

 4. 4. The Development of Green Industries in China and Its Implications for Developing Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sebastian Maric; [2019]
  Nyckelord :green industries; developing countries; the Global South; technological capabilities; learning; economic catch-up; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the different mechanisms that Chinese companies in green industries used to acquire technological capabilities and how they changed over time. The thesis also aims to examine how the geographical pattern in outbound Chinese greenfield foreign direct investment has changed over time. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering och rening med hjälp av biokol : En studie om biokol som reningsfilter i dagvatten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sebastian Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivt kol Biokol Dagvatten First flush Makadam Pyrolys Sedimenteras;

  Sammanfattning : Dagvattenhantering är en het fråga i samhällsutvecklingen. Kommuner blir mer och mer medvetna om värdet i att ha en hållbar dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering ska både var ekonomisk-, social- och framförallt ekologiskt hållbar. Den här uppsatsen kollar om biokol skulle kunna användas till att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER