Sökning: "Sebastian Green"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Sebastian Green.

 1. 1. Autonomous control of unmanned aerial multi-agent networks in confined spaces

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Sebastian Green; Pontus Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, the functionality of existing Crazyflie models is extended to include current implementations of attitude and velocity control. The models are validated both as individual agents and as a swarm through comparisons of swarm behaviour during step, ramp and frequency response testing. LÄS MER

 2. 2. The Development of Green Industries in China and Its Implications for Developing Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Sebastian Maric; [2019]
  Nyckelord :green industries; developing countries; the Global South; technological capabilities; learning; economic catch-up; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the different mechanisms that Chinese companies in green industries used to acquire technological capabilities and how they changed over time. The thesis also aims to examine how the geographical pattern in outbound Chinese greenfield foreign direct investment has changed over time. LÄS MER

 3. 3. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Grå-gröna lösningar : för en hållbar dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Kreymann Eriksson; [2017]
  Nyckelord :grå-gröna dagvattenlösningar; hållbart dagvatten; dagvattenhantering; gröna tak; genomsläppliga beläggningar; regnbädd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Arbetet är skrivet för dem som är intresserad av dagvattenhantering och har ett intresse angående hur dagvatten kan användas för att bidra till hållbara städer. LÄS MER

 5. 5. WHO IS THE GREEN LEADER IN SOLAR ENERGY MATTERS? A theorization of political leadership in domestic solar energy development in the cases of the EU, the USA and the People's Republic of China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maximilian Sebastian Tassilo Wanner; [2016-07-05]
  Nyckelord :solar energy; renewable energy resources; leadership theory; EU; USA; China; qualitative content analysis; inductive; exploratory study;

  Sammanfattning : The objective of this exploratory study is to develop a theorization of how political leadership could have an impact on domestic solar energy development. Theorization means in this case the identification of empirical ideal types of solar energy leadership as manifested in six dimensions of policy strategies and analyzed by theoretical, ideal-typical modes of leadership. LÄS MER