Sökning: "Sebastian Hallberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sebastian Hallberg.

 1. 1. Statlig tjänstetillsättning : State employee appointment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Hallberg; [2017]
  Nyckelord :tjänstetillsättning; statlig arbetsrätt; statstjänstemannarätt; arbetsrätt; förvaltningsrätt; myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Den statliga arbetsrätten är ett akademiskt eftersatt område och det råder en brist på framställningar som gör ämnet mer överskådligt. Bestämmelserna som reglerar statlig tjänstetillsättning är spridda i ett stort antal författningar hänförliga till flera olika rättsområden. LÄS MER

 2. 2. To Cultivate a Culture - The Findwise Case

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för industri- och materialvetenskap

  Författare :Sebastian Råkeberg; Rickard Hallberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Culture is a concept visible in many forms and can mean many things. The layman may refer to culture as music, movies or religions while the anthropologist probably will refer to it as some form of a social phenomenon. During the twentieth century, an increasing interest has been directed towards culture in organizations and companies. LÄS MER

 3. 3. I'll be back! : Finding the external barriers to commercialize a renewable technology - the second time around

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Björn Lindgren; Sebastian Hallberg; [2016]
  Nyckelord :Commercialization; External barriers; Credibility; Innovation; New technology development; Sustainability; Renewable fuels; Black pellet; Torrefaction;

  Sammanfattning : The global problems of climate change, by the emissions of CO2 have over the past decenniums, led to a development of new innovations of renewable energy technologies, with the goal to phase out fossil fuels such as coal and oil. Many forms of renewable energy have already solved part of the energy consumption problems, but there are still large energy intensive industries that rely heavily on fossil fuels. LÄS MER

 4. 4. Aktielikviditet och innovationsförmåga : finns det ett samband?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hallberg; Rosa Zanyar; [2015]
  Nyckelord :stock liquidity; innovation; firm size; institutional ownership; aktielikviditet; innovationsförmåga; företags storlek; institutionellt ägande;

  Sammanfattning : Innovationsförmåga är viktigt för företags konkurrenskraft och är kopplad till ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet i samhället. Tidigare forskning har undersökt aktielikviditetens inverkan på innovationsförmågan hos amerikanska bolag men har kommit fram till motstridiga resultat. LÄS MER

 5. 5. Factors influencing the consumer purchase decision within e-commerce in emerging markets : A study conducted in Poland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Gustav Hallberg; Sebastian Krysén; [2015]
  Nyckelord :E-commerce; Emerging markets; Consumer purchase decision; E-commerce factors;

  Sammanfattning : Research Question: Which factors impact the purchase decision of consumers within emerging markets when shopping online? Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between e-commerce factors and the consumer purchase decision within e-commerce on emerging markets to unravel how certain factors impact the consumer purchase decision. The aim is to provide knowledge regarding consumer purchase decision making for retailers entering an emerging e-commerce market, this by carrying out a survey to consumers on a representative emerging market. LÄS MER