Sökning: "Sebastian Kavleskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Kavleskog.

 1. 1. MERGING MOMENTUM -THE EFFECTS OF COMBINED CRASH MITIGATING STRATEGIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Kavleskog; John Rolfsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :momentum; momentum strategies; merging momentum; momentum crash; dynamic momentum; absolute strength momentum; extreme absolute strength momentum; risk-adjusted return; crash mitigating momentum;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Alicia A. Wetterwik; Sebastian Kavleskog; [2018]
  Nyckelord :monetary incentives; pay for performance; intrinsic motivation; stewardship;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad. En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. LÄS MER