Sökning: "Sebastian Landén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Landén.

 1. 1. Det finansiella systemets påverkan på kapitalstruktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Landén Karlsson; Amalia Major; Sebastian Oskarsson; Fredrik Ångbäck; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. UTREDNING SAMT UTVECKLING AV ETT PLATTFORMSOBEROENDE GEOGRAFISKT INFORMATIONSSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Sebastian Kvist; Richard Landén; [2012]
  Nyckelord :Webbutveckling; HTML5; CSS3; GIS; Plattformsoberoende; GPS; JavaScript; kartprojektioner; WMS; Leaflet;

  Sammanfattning : This thesis have been performed at Sweco Position in Jönköping. The work was split into two, where one part included an investigation regarding the possibility of developing a cross-platform GIS (geographic information system) with HTML5 and CSS3. A prototype would also be developed within this part. LÄS MER