Sökning: "Sebastian Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Sebastian Larsson.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Kunskaper om idrott och hälsa? Teoretiska “kunskaper om” i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sebastian Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Automatisation and Its Impact on the Swedish Labour Market : A Qualitative Study on how Automatisation within the Retail Market Contributes to the Job Polarisation in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Gustavsson; Sebastian Bhiladvala; Carl Larsson; [2018]
  Nyckelord :Automatisation;

  Sammanfattning : The automatisation process that occurs within the Swedish retail market today is taking place at a higher rate than ever before. Previous research show how automatisation leads to both higher efficiency and productivity within the industry. LÄS MER

 4. 4. ITREA – Utveckling av framtidens digitala annonseringsplats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Axelsson; Sebastian Bucht; Michelle Hellmark Carrasco; Gustav Fridell; Sofia Hagel; Pontus Larsson; Jonas Olaussen; Erik Ståhl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve three criteria; high usability, good user experience and high credibility. LÄS MER

 5. 5. Synergi, ett digitalt rapporteringsverktyg för arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Joel Ståhl; Sebastian Larsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsmiljö; digitala verktyg; rapportering; synergi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Synergi, a digital reporting tool for working environment. Authors: Sebastian Larsson & Joel Ståhl Supervisor: Radhlinah Aulin, Senior lecturer at the Department of Building and Environmental Technology, Division of Construction Management, Lund University. LÄS MER