Sökning: "Sebastian Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Sebastian Larsson.

 1. 1. Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :Framtidens projektledare; projektledning; hard skills; soft skills; digitalisering; globalisering; The future project manager; project management; digitalization; globalization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Framtidens Projektledare, i en digital och global byggbransch. Författare: Sebastian Larsson Handledare: Radhlinah Aulin, universitetslektor på̊ institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för byggproduktion, Lunds Universitet. LÄS MER

 2. 2. Agamben's Aesthetic Framework and the Published Poetry of the Artist-Poet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :aesthetics; Agamben; art; artist-poet; Bernadette Corporation; Broodthaers; Hanne Lippard; Karl Larsson; Karl Holmqvist; poiesis; poetry; potentiality;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to formulate a practical aesthetic framework from Giorgio Agamben’s writings, and to use his concepts as an interpretative tool in relation to certain aspects of poetry in contemporary art. The specific category of printed poetry by artists is studied from a meta perspective, looking primarily at the gesture performed by writing poetry as an artist. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av arbetsmiljön med hjälp av arbetsberedning : Implementering av ett förbättringsförslag i praktiken

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Sebastian Ivarsson; Rikard Larsson; [2020]
  Nyckelord :Work environment; communication; action research; improvement work; work sets; information flow; construction workers; supervisors; Arbetsmiljö; kommunikation; aktionsforskning; förbättringsarbete; arbetsberedningar; informationsflöde; yrkesarbetare; arbetsledare;

  Sammanfattning : Syfte: Eftersom byggbranschen är en av de mest olycks- och dödsfallsdrabbade branscher finns det anledningar att tro att det någonstans i arbetsmiljöarbetet brister. Inom arbetsmiljö och säkerhet sker en ständig utveckling vilket påverkar hur viktigt det är med en bra kommunikation från arbetsledaren till yrkesarbetaren. LÄS MER

 4. 4. Trådlös strömning av media : implementerat i en androidmiljö

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Jimmy Manninen; Sebastian Larsson; [2020]
  Nyckelord :google cast; chromecast; wireless media transmission; android; kotlin; android studio; google cast; chromecast; trådlös strömning av media; android; kotlin; android studio;

  Sammanfattning : Detta arbete förklarar funktionaliteten bakom Google Cast-teknologi och ger en inblick i de komponenter som krävs för att utveckla en media-applikation i Androidmiljö med stöd för Google Cast. Google Cast-teknologin tillåter media-användare att fjärrspela angiven media mot en så kallad Chromecast-mottagare. LÄS MER

 5. 5. EnterMedic, an E-health application for telemonitoring and health status feedback : Development of a mobile healthcare tool and research about its usage in the field of E-health

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Larsson; Leif Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Telemonitoring; E-health; Telehealth; Self Assessment Questionnaire; Digital Healthcare Tool; Healthcare Mobile Application; Cross-Platform;

  Sammanfattning : Digital tools are being implemented in every area of society. Digital healthcare, or E-health, is an area that is increasing in popularity with various mobile applications and online services available. Entergate, a company based in Halmstad, has developed a service called EnterMedic. LÄS MER