Sökning: "Sebastian Lindskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Lindskog.

  1. 1. Översättning av den japanska mangan Gintama till engelska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Sebastian Lindskog; [2014-01-15]
    Nyckelord :manga; Gintama; översättning; Hasegana; japanska;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats som analyserar mangan Gintama med Yoko Haseganas The Routledge Course of Japanese Translation som ramverk. Från denna bok analyseras diverse parametrar för att se vilka som är mest relevanta för mangaöversättning... LÄS MER