Sökning: "Sebastian Ljung"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sebastian Ljung.

 1. 1. CFD simulation of particle matter inside an automotive car and the purification efficiency of cabin air purifier

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Sebastian Ljung; [2019]
  Nyckelord :CFD; car cabin; air quality; air flow simulation; CFD; bilkabin; luftkvalitet; luftflödessimulering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to study the airflow patterns and the particle distribution in a generic car cabin in order to evaluate the air quality and find how it can be improved. A 3D CAD model was created using the Solidworks software program and meshed using ICEM CFD software. LÄS MER

 2. 2. Difference in Driving Preferences between Men and Women

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sebastian Ljung; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report it is analysed if there are any differences in car preferences between genders and if so, what they are and what is being done today. Different studies, analyses and articles are presented and discussed. Most of them are found through KTH’s library and the internet. LÄS MER

 3. 3. Mjukvarutestning, problem och utmaningar : En undersökning på en testavdelningen i en agil miljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Ljung; Mimoza Hasanaj; [2016]
  Nyckelord :Mjukvarutestning; systemutveckling; informatik; agila metoder;

  Sammanfattning : För att ett företag skall få en smidig arbetsmetod samt för att upptäcka eventuella flaskhalsar i de dagliga rutinerna, är det inte ovanligt att externa resurser hyrs in för att undersöka företaget. Vad som upplevs vara naturligt för en avdelnings personal kan ofta lättare observeras av en utomstående. LÄS MER

 4. 4. Livet efter en amputation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Love Hansson; Sebastian Björklund Ljung; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter från utveckling av kvadratisk optimeringsalgoritm för prediktionsreglering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Dennis Ljung; Ruben Das; Johan Isaksson; Alexander Yngve; Adam Sestorp; Martin Söderén; Sebastian Fast; [2015]
  Nyckelord :prediktionsreglering programmering active set method;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport studerar en projektuppgift som har utförts av en grupp studenter på Linköpings universitet. Uppgiften har givits av en industridoktorand på Saab och härstammar från reglering av styrsystem i stridsflygplan. Det som har tagits fram av kandidatgruppen är en kvadratisk optimeringslösare som även kan köras från MATLAB. LÄS MER