Sökning: "Sebastian Mayer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Mayer.

 1. 1. Banbrytarna : Aspekter av yrkesidentitet i folkskollärares levnadsminnen skrivna 1889 - 1933

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Sebastian Mayer; [2011]
  Nyckelord :Folkskollärare; Yrkesidentitet; 1800-talet; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur de tidiga folkskolelärarna i slutet av 1800–talet själva såg på sitt yrke samt att utifrån detta försöka skönja aspekter av en yrkesidentitet och deprocesser som kan tänkas omgärda denna. I uppsatsens analyseras folkskollärarnas egnahistorieskrivning utifrån 21 levnadsminnen skrivna av 19 olika folkskollärare och insända underåren 1889-1933 till SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförbund, som bidrag till ”skrivandet avden svenska folkskolans historia”. LÄS MER

 2. 2. Vad har ni använt för texter? : Upplevd textanvändning i fyra olika undervisningskontexter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sebastian Mayer; [2011]
  Nyckelord :Textanvändning; Undervisningskontext; Textrörlighet;

  Sammanfattning : The goal with this thesis was to look at various aspects of how teachers and students perceived the use of various texts in the collective teaching context in which they are participants. The purpose with that was to provide insight into aspects of the didactic processes that the texts and the usage of them are part of and demonstrate aspects of both the conditions and the opportunities for teaching conducted within the surveyed education. LÄS MER