Sökning: "Sebastian Nordman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Nordman.

 1. 1. Den mediala skildringen av Tensta : en kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Nordman; [2023]
  Nyckelord :Segregation; Tensta; miljonprogram; diskurs; kulturarv;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka den mediala diskursen om miljonprogramsområdet Tensta, med ett särskilt fokus på vilka problem och möjligheter som förknippas med stadsdelen och dess utveckling. Uppsatsen syftar även till att undersöka medvetenheten om Tenstas kulturhistoriska värden i diskursen om stadsdelen. LÄS MER

 2. 2. Lokalisering av en högstadieskola i en småstad : en rumslig multikriterieanalys över Mora tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sebastian Nordman; Mikael Ädling; [2018]
  Nyckelord :Multikriterieanalys; Geografiska informationssystem; Analytisk hierarkiprocess; Samhällsplanering; Skollokalisering;

  Sammanfattning : Det är ofta ett svårt beslut för en kommun att ur ett ekonomiskt perspektiv bestämma om gamla skolor ska renoveras eller om det ska byggas nya. Om kommunen väljer att bygga en ny skola är det många olika kriterier och intressen som ska beaktas. LÄS MER