Sökning: "Sebastian Norling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Norling.

  1. 1. En säkerhetsgranskning av Secure Application Framework

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

    Författare :Sebastian Norling; [2013]
    Nyckelord :secure application framework; wip; kryptering; public key infrastructure; pki; riskanalys; lavineffekt; prestanda; byod;

    Sammanfattning : Företaget Wireless Independent Provider (WIP) har tagit fram ett säkerhetsramverk vid namn Secure Application Framework (SAF) som är ett väldokumenterat ramverk för att skapa säkra interna företagsappar. Syftet med detta ramverk är att lösa problematiken kring Bring Your Own Device (BYOD) – hur man ska skilja på privat data och företagets data i enheten. LÄS MER