Sökning: "Sebastian Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Sebastian Persson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sebastian Persson; Johanna Vo-Van; [2019-08-16]
  Nyckelord :språkbarriärer; sjuksköterska; erfarenheter; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en ökad immigration över hela världen, bland annat i Sverige, blir det allt vanligare att sjuksköterskan hamnar i vårdsituationer där språkbarriärer uppstår. Sjuksköterskan ansvarar för att uppfylla patientens omvårdnadsbehov där kommunikation spelar en stor roll och står som ett nyckelbegrepp i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjan : Potential till att förändra spårbarheten och säkerheten inom transport - och logistikbranschens distributionskedjor och dess hinder för implementation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Tim Berglind; Sebastian Jonsson; Linus Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 4. 4. Immunoassay Applications in Gene and Cell Therapy : A Market Analysis of Companies Conducting Gene and Cell Therapy Product Development

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jenny Thorsén; Stina Wahlström; Anna Nilsson; Johanna Öberg; Sebastian Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Simplify Bidding on the Day-Ahead Electricity Market Nordpool through Structured Time-Series

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Sebastian Persson; [2018]
  Nyckelord :HCI; Day-ahead; Decision making; Structuring Time-series; Balance responsible parties; Planning and forecasting;

  Sammanfattning : In Sweden, electricity is purchased on a so-called day-ahead spot market (Nordpool). The electricity is based on a predicted hourly need for the upcoming day [4, 5]. Production and consumption of electricity need to be balanced since it is hard to store electricity [25]. LÄS MER