Sökning: "Sebastian Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Sebastian Pettersson.

 1. 1. Omställning till distansarbete inom en statlig myndighet. En kvalitativ studie om hur ledare påverkas vid oförutsett distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Kalaba; Sebastian Pettersson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; kontroll; tillit; myndighet; organisation;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att undersöka hur chefer inom en statlig myndighet leder och utövar tillsyn när arbetet utförs på distans. Studien ämnar även bidra till en bredare förståelse genom att undersöka hur chefers möjlighet till arbetsledning och upplevda kontroll över arbetsprocessen påverkas vid implementering av distansarbetet. LÄS MER

 2. 2. Temperaturlogger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Sebastian Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Inbyggda system; Dataöverföring; Signalkonditionering; Mätinstrument; PCB; Elektronikschema;

  Sammanfattning : Temperature has been and still is an important quantity that needs to be measured and logged for different applications from industries to our daily life.  This bachelor thesis aims to design a prototype for a temperature logger that can log temperature from four external thermocouples over the temperature range between -20 and +85 degrees during the time of four months with a set update frequency every 15 minutes. LÄS MER

 3. 3. The Effects Of Physical Movement In Virtual Reality With The Use Of Heart Rate Biofeedback Interaction As A Game Mechanic

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Sebastian Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Virtual reality; Virtual reality entertainment; Virtual reality environment; Wearable technology; Biofeedback; Biofeedback training; Virtual Reality treadmill;

  Sammanfattning : This thesis explores the use of heart rate as a biofeedback game mechanic control in combination with physical movement in a Virtual reality (VR) environment using either teleportation, or a VR treadmill. A literature review, surveys, expert interviews, semi-structured interviews and a VR prototype were created. LÄS MER

 4. 4. A Comparison on Image, Numerical and Hybrid based Deep Learning for Computer-aided AD Diagnostics

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Buvari; Kalle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia making up 60- 70% of the 50 million active cases worldwide and is a degenerative disease which causes irreversible damage to the parts of the brain associated with the ability of thinking and memorizing. A lot of time and effort has been put towards diagnosing and detecting AD in its early stages and a field showing great promise in aiding with early stage detection is deep learning. LÄS MER

 5. 5. HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sebastian Romero Pettersson; Jonas Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :upplevelseekonomi; Airbnb; Hotell; upplevelsedimension; disruptiv innovation; Makarand; Guttentag; Malmö; Strategi;

  Sammanfattning : Airbnb har beskrivits som en ’disruptiv innovation’ som vänt upp och ner på loginäringen samt gett hotelldirektörer huvudbry i städer världen över. Forskningen om Airbnb i Sverige och dess effekter på loginäringen är dock begränsad. LÄS MER