Sökning: "Sebastian Ristevski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sebastian Ristevski.

  1. 1. Gymnasieåren, en tid för stillasittande? : En kvantitativ studie om gymnasieelevers stillasittande beteende

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

    Författare :Thomas Clementson; Sebastian Ristevski; [2013]
    Nyckelord :High school; public health; school; sedentary; youths; Folkhälsa; gymnasieelver; skola; stillasittande; ungdomar;

    Sammanfattning : Under det senaste decenniet har media och forskare talat om att ett stillasittande beteende inte är bra för dig, och att du därför måste du träna regelbundet för att hålla upp en god hälsa. Nyligen publicerade rapporter visar nu att ett stillasittande beteende, definierat som muskulär inaktivitet ökar risken för de flesta av dagens folksjukdomar och förtida död. LÄS MER