Sökning: "Sebastian Strömberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sebastian Strömberg.

 1. 1. Idrottens mening för barn och unga och var man hittar den : En kvantitativ enkätundersökning om vilka faktorer inom idrott som skapar sammanhang hos elever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Strömberg; Mohsen Daryaei; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn och unga till att vara aktiva och vad som krävs för att de ska stanna kvar vid att vara fysiskt aktiva. Studien syftar också till att se elevernas upplevda känsla av sammanhang när det kommer till dels ämnet idrott och hälsa, men även om att ha en aktiv livsstil utanför skoltid. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Konstruering och implementation av kollisionsvarningsljus för UAS

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Sebastian Strömberg; Oscar Eriksson; [2016]
  Nyckelord :UAS; UAV; kollisionsvarningsljus; antikollisionsljus; drönare; ebee;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att konstruera ett kollisionsvarningsljus till en drönare åt Etteplan Industry AB. Företaget använder denna för att utföra tjänster åt olika företag så som flygfotografering och 3D-modelleringar. LÄS MER

 4. 4. Modellering av 3D-miljöer utifrån geografisk data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Sebastian Olsson; Sofie Strömberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simuleringar används i många sammanhang för att underlätta förståelsen för händelser och förlopp som annars kan vara svåra att överblicka. Ofta är det mycket data som ska förmedlas till användaren. LÄS MER