Sökning: "Second Hand Information"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden Second Hand Information.

 1. 1. Developing vision substitution products using computer vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Gummesson; [2019]
  Nyckelord :product development; user centered design; interaction design; rehabilitation engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is two-fold. The first is to investigate if cutting edge technology can be used to enhance the life for people with visual impairments. The second is to provide a simple example of how the design process can look from the beginning to a finished Hi-Fi prototype. LÄS MER

 2. 2. Vision based facial emotion detection using deep convolutional neural networks

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Julin; [2019]
  Nyckelord :Computer vision; Deep learning; Convolutional neural network; CNN; Neural network; Machine learning; emotion detection; facial expression recognition; real-time; face detection;

  Sammanfattning : Emotion detection, also known as Facial expression recognition, is the art of mapping an emotion to some sort of input data taken from a human. This is a powerful tool to extract valuable information from individuals which can be used as data for many different purposes, ranging from medical conditions such as depression to customer feedback. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapslärares tankar om samhällsbegreppet i samhällskunskapsundervisningen. : En studie i metoden fokusgruppsintervju av nio yrkesverksamma samhällskunskapslärare på två olika gymnasieskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jemima Andersson; [2019]
  Nyckelord :Didactics; social studies; First order concepts; Second order concepts; skills and abilities; social science thinking; social science teacher; high school teacher; democratic socialisation; civic literacy.; Didaktik; samhällskunskap; första- och andra ordningens kunskaper; färdigheter och förmågor; samhällsvetenskapligt tänkande; samhällskunskapslärare; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how social science teachers perceive and express the concept of society in social studies. The study consists of focus group interviews with nine social science teachers at two upper secondary schools and its results are analyzed against the theoretical backdrop of Odenstad's orientation topics, analytical subjects and discussion topics and Sandahl’s first-order and second-order concepts. LÄS MER

 4. 4. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER