Sökning: "Second hand"

Visar resultat 1 - 5 av 1341 uppsatser innehållade orden Second hand.

 1. 1. Sustainability practices on the Second-Hand Market. A Comparative Analysis of a For-Profit and Non-Profit Second-Hand organization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Fahle; Alice Fischer; Ebba Nyström; [2023-09-22]
  Nyckelord :Not-for-profit; For-profit; Second-hand; Circular Economy; Sustainability;

  Sammanfattning : Reusing clothing through second-hand consumption can aid the shift towards circular economies by extending the lifespan of clothes. In the past, non-profit organizations have dominated the second-hand market in Western Europe. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 3. 3. When second time’s a charm - Exploring consumers’ temporal experiences within second-hand fashion shopping

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Stenmark; Klaudia Urda; [2023-07-03]
  Nyckelord :sustainable consumption; second-hand fashion shopping; shopping-as-practice; temporal experience; customer experience; circular practice;

  Sammanfattning : Second-hand fashion has emerged as a more sustainable way of shopping, promoting the circular economy while offering unique styles for a cheaper price. Although consumers generally express a willingness to adopt a more sustainable fashion consumption, this is not mirrored in their actual engagement in second-hand fashion shopping. LÄS MER

 4. 4. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 5. 5. Jämställd trygghet i det offentliga rummet : Hur trygghet upplevs i offentliga miljöer samt hur trygghet behandlas i kommunal stadsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Kireeva Hasan; [2023]
  Nyckelord :gender equality; gender perspective; urban planning; security; public space; social sustainability; jämställdhet; genusperspektiv; stadsplanering; trygghet; offentliga rummet; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Jämställdhet och trygghet är begrepp som utgör en del av de sociala hållbarhetsmålen och förväntas därmed integreras i stadsutvecklingsarbetet. Det offentliga rummet är till för alla där rummet bidrar till en känsla av delaktighet och samhörighet, men stämmer det? Statistik tyder på att det är betydligt fler kvinnor än män som känner sig otrygga utomhus, den upplevda oron och rädslan kan i vissa fall begränsa kvinnor från att befinna sig ute i det offentliga. LÄS MER