Sökning: "Second language acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade orden Second language acquisition.

 1. 1. A Swedish Perspective on Japanese as a Third Language. The Effects of English as Second Language

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Malmborg; [2021-03-15]
  Nyckelord :japanska; Third language acquisition; L3 Japanese; L2 English; L1 Swedish;

  Sammanfattning : Higher Japanese language studies in Sweden are exclusively taught through Englishtextbooks. Previous research within the field of third language (L3) acquisition has studied theeffects of mediating languages on L3, but not on Japanese specifically. LÄS MER

 2. 2. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 3. 3. Understanding the factors behind Chinese students’ speech proficiency of English as a foreign language

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ellinor Karlsson; [2021]
  Nyckelord :SLA; Speech proficiency; Chinese english education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand the factors behind Chinese student’s English-speaking proficiency. The hypothesis formed to answer this issue follows: “Large factors influencing Chinese students’ English speech proficiency is an examination-oriented education system, degree of childhood exposure to English and motivational, stress-free learning environments. LÄS MER

 4. 4. An Analysis of the way Grammar is Presented in two Coursebooks for English as a Second Language : A Qualitative Conceptual Analysis of Grammar in Swedish Coursebooks for Teaching English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malcolm From; [2021]
  Nyckelord :grammar; grammar presentation; SLA research; explicit instructions; implicit in- structions; inductive teaching; deductive teaching; FoFs Focus on Forms ; FoF Focus on Form ; FoM Focus on Meaning ; grammar-translation approach; grammar exercises; text- based teaching.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate theoretically how two currently used coursebooks, What’s Up 9 and Solid Gold 1, in a local area of Southern Sweden, present (introduces and covers) grammar. The overall aim is to investigate how grammar is presented, using the present simple and the present continuous as examples. LÄS MER

 5. 5. Der produktionsorientierte Umgang mit literarischen Texten im gymnasialen DaF-Unterricht : Eine komparative Studie von drei Lehrwerken

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Jennie Dahl; [2021]
  Nyckelord :Literaturdidaktik; DaF-Unterricht; produktive Fertigkeiten; rezeptive Fertigkeiten; didaktisch-methodische Prinzipien der Literaturdidaktik; Übungstypen; 11 Aspekte des literarischen Lernens; Aufgabenkultur.;

  Sammanfattning : Which role do literature and literary texts have in the second language education inthe upper secondary school in Sweden? The aim of this study is to find out, howoften literary texts and literature appear in German textbooks and how they areprocessed in the language teaching. Which pedagogical and didactical cultures aredominating in the textbooks? What does the second language learner come toknow and how does the learner acquire this knowledge? The thesis of the study isbased on an adoption that we have to work hard with production in the secondlanguage education. LÄS MER