Sökning: "Secondary prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Secondary prevention.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med en implantable cardioverter defibrillator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ronya Tas; Venera Magnusson-Flykt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett globalt problem med hög mortalitet. Cirka 80 procent av bakomliggande risker till hjärtstopp är sjukdomar i hjärtats kranskärl. Hjärtsvikt innebär ökad arytmirisk, vilket i sin tur innebär ökad risk för hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om barnfetma och om myndigheternas åtgärder bland invånarna i Viña del Mar - Chile

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Ahumada; [2019]
  Nyckelord :child obesity; childhood obesity; socio-economic factors; promotion strategies; Chile; barnövervikt; barnfetma; socioekonomiska faktorer; främjande arbete; Chile;

  Sammanfattning : Introduction: Obesity development is one of the most obvious - and at the same time, one of the most neglected - public health problems (WHO, 2018). Objective: The primary purpose was to investigate the understanding of the factors behind childhood obesity in a limited group of participants living in three areas in Viña del Mar, Chile; Reñaca Alto, Santa Inés and Center. LÄS MER

 3. 3. School-based Interventions or Prevention Programs regarding Alcohol, Smoking and Drug Use among Adolescents with Disabilities or Physical Impairments : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marouso Triantafyllou; [2019]
  Nyckelord :school-based interventions; prevention programs; adolescents; alcohol consumption; smoking; drug use; physical impairments; disability;

  Sammanfattning : Introduction Substance use in adolescents with disabilities is rising, containing the prevalence of substance-related disorders (SRD) such as addiction, mental or health disorders, cancer, accidents and mortality. Yet little is known about the existing substance use prevention programs among adolescents with dosabilities or physical impairments. LÄS MER

 4. 4. Sekundär traumatisering - en oundvklig del av socialsekreterares arbetsvardag? : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av att hantera och förebygga sekundär traumatisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Forssell; Filippa Libert; [2019]
  Nyckelord :secondary traumatization; social worker; prevention and coping strategies; sekundär traumatisering; socialsekreterare; förebyggande och copingstrategier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain an increased understanding of how social worker’s in Sweden experience, manage and prevent secondary traumatization at work. It was a phenomenological and qualitative study were the results was collected through semi-structured interviews with social worker’s. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sekundärpreventiv omvårdnad vid takotsubo kardiomypati : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Johansson; Ulrika Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Takotsubo kardiomyopati (TK) är ett syndrom som uppvisar liknande symtom som vid en akut hjärtinfarkt. EKG-bild och hjärtskademarkörer i serum kan också tala för en akut hjärtinfarkt men vid kranskärlsröntgen påvisas normala kranskärl. LÄS MER