Sökning: "Secondary trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Secondary trauma.

 1. 1. Focalising trauma narrative : An analysis of Konigsberg’s The Music of What Happens and its pedagogical use

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Louise Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Trauma Theory; EFL Classroom; The Music of What Happens; Rape; Internal Focalisation; Survivor; Trauma Narrative; Upper Secondary School.;

  Sammanfattning : This essay argues that Bill Konigsberg depicts the traumatic experience of being raped and the inner conflict of being a male rape survivor with harsh immediacy by implementing internal focalisation in his young adult novel The Music of What Happens (2019). Additionally, the essay argues that the novel is a useful teaching resource in the Swedish EFL classroom by discussing the pedagogical implementations. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga sekundär traumatisering : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur chefer inom sociala verksamheter anser att deras organisation kan förebygga sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordberg Grahn; Bärndal Erica; [2021]
  Nyckelord :secondary traumatisation; secondary traumatic stress; prevent; organisational culture; organisational structure; social support; demand-control-support model; sekundär traumatisering; sekundär traumatisk stress; förebygga; organisationsstruktur; organisationskultur; socialt stöd; krav-kontoll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Som yrkesverksam inom sociala arbeten möter professionella tragiska människoöden och traumatiska berättelser. Utifrån återkommande exponering för dessa berättelser kan den yrkesverksamma i längden själv riskera drabbas av traumasymptom. LÄS MER

 3. 3. När man använder sig själv som redskap - En kvalitativ studie om sekundär traumatisk stress och kuratorers upplevelser av emotionellt arbete inom vuxenpsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wilma Wetterberg; Sara Tubishat; [2021]
  Nyckelord :secondary traumatic stress; coping strategies; emotional labour; social work; emotional management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine counselors' emotional management in their work with patients who have been exposed to trauma during their life. The chosen method to implement this study was through qualitative semi-structured interviews with six counselors who are currently working or have experience of working in adult psychiatry. LÄS MER

 4. 4. INGEN LÄMNAS OBERÖRD AV KLIENTENS SMÄRTA : En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Elfström; Madeleine Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Secondary trauma; compassion fatigue; burnout; trauma; symptoms; recovery; Sekundär traumatisering; empatitrötthet; utbrändhet; trauma; symtom; återhämtning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine if family therapists who work with traumatized clients in family treatment and investigation are affected by secondary trauma and whether there are opportunities to recover from work. To answer the study’s aim and questions, a qualitative method has been used where ten semi-structured interviews have been conducted. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt över olika modeller vid vävnadstagning i gommen och parametrar som utvärderar sårläkning av mjukvävnaden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Rashida Nezami; Nastaran Rashidi; [2021]
  Nyckelord :Gom; smärta; sårläkning; transplantat; vävnadstagning;

  Sammanfattning : Syfte: Inom parodontal plastikkirurgi är det av intresse för kliniker att minska postoperativ smärta vid vävnadstagning i gommen. Denna litteraturöversikts syfte var att ge en översikt över olika modeller för vävnadstagning och parametrar som används för att utvärdera sårläkning och postoperativa besvär efter vävnadstagning i gommen. LÄS MER