Sökning: "Secrets"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet Secrets.

 1. 1. A firm´s legal control over confidential information. A study on proactive management of trade secrets and post-employment obligations in an employment contract

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Arbman; [2020-10-02]
  Nyckelord :Confidential information; Trade secrets; Non-competition clauses; Non-disclosure clauses; Proactive management of confidential information;

  Sammanfattning : Driven by an extreme pace of technological advancement, firms in the intellectualized economy are participants in an unprecedented race to innovate. To succeed in the business arena, firms must be smart in their approach to innovate in order to capture and control the very innovations that define them. LÄS MER

 2. 2. Enterprise Modeling As a Competitive Advantage

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bahram Nouraei; Angela Filipa Duarte Ferreira; [2020]
  Nyckelord :Enterprise Modeling; Enterprise Architecture; Change Management; Business Analysis; Competitive Advantage; Agile Management; Knowledge Integration; Corporate Agility; Entrepreneurship; Verksamhetsmodellering; Verksamhetsarkitektur; Förändringsledning; Affärsanalys; Konkurrensfördelar; Agil Management; Kunskapsintegration; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : This paper investigates the contribution of enterprise modeling to the emergence and sustainability of the firm’s competitive advantage using the theoretical model developed by Chandra S. Mishra (2017). Agility, alertness, knowledge integration and business model mechanisms have been identified as the main sources of competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Exhibiting transparency without opening the 'Black Box' - Balancing act between Data Protection and Trade Secrets Rights in Solely Automated Decision-Making AI system in Healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristina Christensen; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Healthcare; Automated Decision-Making; Transparency; Data Protection; GDPR; Trade Secrets; TSA; Balancing Act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What was once called science fiction has developed over the years to be one of the most strategic technologies of the 21st century – artificial intelligence (AI) is real. The rapid digitalization has opened new pathways in Swedish healthcare, by increasing productivity and the effectiveness of care delivery as well as helping more patients in receiving better care. LÄS MER

 4. 4. Den Nätverkande Inkubatorn : En kvalitativ studie om företagsinkubation och nätverkande som en väg mot rikt socialt kapital

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Danni Al Halabi; [2020]
  Nyckelord :Entrepreneurship; accelerator; incubator; business incubator; startup companies; network; social capital; Entreprenörskap; accelerator; inkubator; affärsinkubator; startupbolag; nätverk; socialt kapital;

  Sammanfattning : A great challenge for startup companies is the lack of market knowledge and access to resources. Knowledge and resources can be acquired through networking, however, as many startup companies are young and unknown, they have difficulties establishing themselves in relevant networks. LÄS MER

 5. 5. Victoria's Secret vs Savage x Fenty – Hur märkeskultur uttrycks genom semiotiska tecken på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lena Quach; [2020]
  Nyckelord :representation; genus; klass; märkeskultur; Victoria s Secret; Savage x Fenty; femvertising; CSR; marknadsföring; Instagram; Semiotik; visual pleasure; male gaze;

  Sammanfattning : I denna uppsats tittar jag på utdrag av Victoria’s Secrets och Savage x Fentys bildflöden på Instagram, för att med hjälp av en semiotisk analys se hur de representerar kvinnlighet som en del av deras marknadsföring. Syftet är att undersöka skillnaden mellan märkenas visuella varumärkesbyggande, och hur det står i samband till konsumenters personliga identitetsbyggande. LÄS MER