Sökning: "Secure competence"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Secure competence.

 1. 1. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag handledning : En intervjustudie om komplexiteten i specialpedagogens handledningsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eleanor Lundell; Frida Maxstad; [2019]
  Nyckelord :SENCO; Consultation; Preschool; Specialpedagoger; Handledning; Förskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår studie undersökt vad som förväntas av specialpedagogens arbete som kvalificerad samtalspartner i förskolan samt undersökt förskollärares olika erfarenheter av specialpedagogisk handledning. Begreppet handledning diskuteras i stort för att sedan smalnas av och koncentreras på specialpedagogisk rådgivning och att vara en kvalificerad samtalspartner. LÄS MER

 4. 4. Customer Loyalty - Does pricing matter? : A study of the managers’ perspective

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yemeri Nisa; [2019]
  Nyckelord :Customer; Loyalty; Pricing; Managers; Thematic; Strategy; Competence;

  Sammanfattning : Managers have to consider different methods of keeping customers loyal to their specific company in order to secure revenue. Traditionally, pricing and pricing strategies have been good ways of acquiring and keeping customers. The purpose of this thesis is to provide a better understanding of how managers view this phenomenon today. LÄS MER

 5. 5. Holding States Responsible for National Corporates’ Extraterritorial Human Rights Violations: Possibility or Absurdity?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Josefin Johansson; [2019]
  Nyckelord :International Human Rights Law; European Convention on Human Rights; Extraterritorial Jurisdiction; Positive Obligations; Extraterritorial Obligations; State Responsibility; Non-State Actors; Corporations;

  Sammanfattning : Almost four decades have passed since the European Court of Human Rights introduced the concept of positive obligations. Positive obligations mean that the member states must take affirmative action in order to secure the rights and freedoms provided for by the European Convention on Human Rights. LÄS MER