Sökning: "Security protection analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Security protection analysis.

 1. 1. Participation vs Protection : A quantitative content analysis of ‘Women, Peace and Security’ in the Swedish statements in the United Nations Security Council 2017-2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Nuder; [2019]
  Nyckelord :UN Security Council; Resolution 1325; ‘Women; Peace Security’; WPS-agenda; Swedish Feminist Foreign Policy;

  Sammanfattning : This paper takes its point of departure in the skewed attention towards the ‘protection’ of women rather than the ‘participation’ of women when talking about ‘Women, Peace &Security’ (WPS) in the UN Security Council. Given the centrality of Sweden, as the first country in the world with a feminist foreign policy, this thesis fills a gap in the current research as it investigates whether this skewed attention was reflected during Sweden’s time as a non-permanent member in the UNSC 2017-2018 or not. LÄS MER

 2. 2. International Protection of Children Education During Armed Conflicts and the International Community Response (A Case Study of Syria)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mohamad Alsaid; [2019]
  Nyckelord :Armed Conflicts; Children; Education; Syria; International community;

  Sammanfattning : This research critically examines the international protection of children education during the Syrian armed conflict since 2011. It identifies the reasons behind the failure of the international community in providing the necessary protection and its impacts on the Syrian children education. LÄS MER

 3. 3. Analys av standarden IEC 61850 för styrning av elkraftsystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aref Rigi; Bahnam Jura; [2019]
  Nyckelord :IEC 60870-05-104; IEC 61850; communication protocol; control of electric power systems; IEC 60870–05-104; IEC 61850; kommunikationsprotokoll; styrning av elkraftsystem;

  Sammanfattning : På uppdrag av Trafikverket har denna rapport syftet att ge en rekommendation baserat på jämförelse av nuvarande standarden IEC 60870-5-104 och den alternativa standarden IEC 61850. Studien jämför IEC 61850 och IEC 60870-5-104 och skillnader mellan dessa två standarder utifrån olika områden som kommunikation, säkerhet samt ekonomiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. What Can We Learn from Hobbes? : An Interpretative Approach to Contemporary Citizenship Deprivation Practices

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Färdig; [2019]
  Nyckelord :Hobbes; deprivation of citizenship; revocation of citizenship; denationalisation; security; protection;

  Sammanfattning : Deprivation of citizenship is currently used in democratic states to combat international terrorism and constitutes ‘the securitisation of citizenship’. The usage of which is often justified by states as assuring national security. LÄS MER

 5. 5. Våldtäkt som krigsvapen i väpnade konflikter – Hur kan rättvisa skipas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Forssblad; [2019]
  Nyckelord :ICC; Våldtäkt; Brott mot mänskligheten; Väpnade konflikter; FN:s säkerhetsråd; Internationell straffrätt; Folkrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldtäkter som ett krigsvapen i väpnade konflikter utgör en av historiens stora tystnader. Det var först under 1990-talet, genom de internationella krigsförbrytartribunalerna i forna Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR), som det internationella samfundet uttryckligen erkände våldtäkt som brott mot mänskligheten. LÄS MER