Sökning: "Sedimentering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Sedimentering.

 1. 1. Vattenrening i textilåtervinningsindustri : Reducering av nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel och sulfat i re:newcells processvatten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Undin; [2020]
  Nyckelord :ozonering; MBBR; jonbyte;

  Sammanfattning : Kläder och textilier produceras och konsumeras i allt högre grad med stor påverkan på miljö, klimat och jordens resurser som följd. En attraktiv lösning på det är återvinning av kläder, vilket företaget re:newcell gör. LÄS MER

 2. 2. Standardiserad konstruktionsframtagning av pumphoar för slurry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lovisa Gren; [2020]
  Nyckelord :Slurry; Computational fluid dynamics; CFD; Konstruktion; Slitage; Sedimentering;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett examensarbete som har utförts på Boliden Mineral AB. Arbetet handlar om att förbättra pumphoarnas konstruktion för att minimera slitage och sedimentering av slurryn. Pumphoarna sitter i anslutning till slurrypumparna i anrikningsverket för att reglera flödet av slurry. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av anlagda våtmarker i Örupsåns avrinningsområde - Ett arbete om anlagda våtmarkers effekt på vattenkvaliteten i Örupsån, Tomelilla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emil Viden; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; näringsämnen; kväve; fosfor; övergödning; vattenkvalitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The agricultural land in Sweden is a major reason why a large amount of nitrogen and phosphorus is transported to rivers, lakes and the sea. Nutrient transport has consequences for the environment as the conditions for plant organisms change and eutrophication takes place. LÄS MER

 4. 4. Urans biogeokemi i LKABs processvatten i Kiruna : Sammanställning och utvärdering av befintlig mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ida Määttä; [2020]
  Nyckelord :Uran; biogeokemi; LKAB; processvatten;

  Sammanfattning : Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för ekologisk status av ytvatten. Vid bedömning av ekologisk ytvattenstatus tas hänsyn till så kallade särskilt förorenade ämnen (SFÄ), ett av dessa ämnen är uran. LÄS MER

 5. 5. Tillverkning av polymerer från skogsindustriellt bioslam : Temperaturens inverkan på PHA-ackumulering i skogsindustriellt bioslam från Gruvöns bruk i Värmland, Sverige.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknikKarlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Plast i naturliga miljöer är ett stort problem i dagens läge då materialet oftast inte är 100 %biologiskt nedbrytbart. Plasten bryts ner till bitar i mikrostorlek, dvs. under 5 mm. Mikroplasten ackumuleras i landmassor likväl som i vattendrag och hav. LÄS MER