Sökning: "Seed"

Visar resultat 1 - 5 av 435 uppsatser innehållade ordet Seed.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 2. 2. When Facts don't Work : Emotional sentiment in the Dutch Anti-Vaxx movement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Reinier van der Weele; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Although vaccination has been regarded with scepticism and hesitancy since the first vaccines were introduced, the development of the internet into an interactive platform on which people can create their own information in combination with other societal factors have made the anti-vaxx movement both more vocal and effective. Possible causes have been explored as research in recent years has put more focus on psychological factors underlying vaccine hesitancy as the traditional method of simply providing more information seemed insufficient. LÄS MER

 3. 3. Framställning av högkvalitativa textilfibrer av industrihampa (Cannabis sativa L.) under nordiska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Helena Edén; [2020]
  Nyckelord :naturfiber; bastfiber; enzymatisk rötning; cottonisering; textilåtervinning;

  Sammanfattning : Textilproduktionens största belastningsområden på miljön är kemikalieanvändning, vattenförbrukning och utsläpp från transporter, och efterfrågan på mer närproducerade material, såsom hampa, ökar. Producenter som vill utnyttja hampans olika delar, däribland fibrer, möter ofta hinder relaterade till att processindustri och kvalitetsspecifikationer saknas. LÄS MER

 4. 4. Managing farm-centric risks in production at the flood-prone locations of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arifullah Arifullah; [2020]
  Nyckelord :agriculture; risk attitude; management strategies; risk perception; Khyber Pakhtunkhwa;

  Sammanfattning : The monsoon floods of 2010, 2011, and 2014 in Pakistan caused severe damage to crops, fisheries, forestry, livestock, and primary infrastructures, such as water channels, tube wells, houses, people, seed stocks, animal shelters, fertilizers and agricultural equipment/machinery. Floods are a major source of risk to agriculture in Pakistan and other countries in South Asia. LÄS MER

 5. 5. Monte Carlo Simulations of Bowing Effects Using Realistic Fuel Data in Nuclear Fuel Assemblies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Marcus Westlund; [2019]
  Nyckelord :bowing effects; fuel assembly perturbations; nuclear; serpent; monte carlo;

  Sammanfattning : Deformations of nuclear fuel assemblies have been observed in nuclear power plants since the mid-90s. Such deformations are generally called bowing effects. LÄS MER