Sökning: "Sege park"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sege park.

 1. 1. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi för hållbar stadsutveckling- En studie som undersöker förutsättningarna för lönsam delning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; cirkulär ekonomi; stadsplanering; kommersialisering; affärsmodeller; hållbar livsstil; delningsfunktioner; Sege Park; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Society intends to become more sustainable and in the work towards becoming more sustainable, circular models have a contributing role in the transition. Combining sustainable consumption with the sharing economy concept could help to tackle challenges such as: the growing amount of waste and climate change by reducing the extractions of resources and regenerated materials within the economic system. LÄS MER

 3. 3. Tryggheten och tillgänglighetens roll i utformning av socialt hållbara fysiska miljöer - en kvalitativ fallstudie av planeringsprocessen för Sege park i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Fredrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; safety; accessibility; urban design; urban planning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social sustainability is an increasingly addressed aspect of urban planning projects. The concept of social sustainability is by many perceived as vague and broad, which mainly derives from its complex constitution. The meaning and constitution of social sustainability is hard to define, and large amounts of research aim to clarify its definition. LÄS MER

 4. 4. Sustainable urban districts: Identifying success factors and their (potential) implications for the transformation of Sege Park, Malmö

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Amelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Transition Management; transition experiment; urban; district; Sege Park; brownfield;

  Sammanfattning : This thesis identifies factors for success and un-success in European sustainable urban development projects and subsequently aims to correlate them with the characteristics and practices of an on-going project, concluding in a set of policy recommendations. Worldwide urbanisation brings a concentration of activities contributing to environmental degradation and social injustice, which implies the need for implementing sustainable development practices in urban planning. LÄS MER

 5. 5. Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Ellen Ascard Edefell; [2017]
  Nyckelord :Urine; source-separation; urine stabilisation; nitrogen recovery; nitrification; moving bed biofilm reactor; MBBR; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nitrogen and phosphorous compounds are secreted by humans and treated in wastewater treatments plants. These substances are also found in agricultural fertilisers and needed for plant growth. Nutrient recycling is limited in conventional treatment systems and valuable products are lost. LÄS MER