Sökning: "Segling"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Segling.

 1. 1. Bättre kurskontroll-och styregenskaper för Project Oceanbirds experimentbåt

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Marcus Olivecrona; Edvin Hagberg; [2022]
  Nyckelord :oceanbird; roder; centerbord; segling;

  Sammanfattning : Sjötransport står i dagsläget för 80 % av vår globala godstransport och representerar3 % av de globala utsläppen. Åtgärder tas för att minska utsläppen och rederietWallenius Marine har ambitionen att utveckla ett fartyg som med vindenergi tar sigframåt, något som skall minska dess utsläpp med upp till 90 %. LÄS MER

 2. 2. Rig Performance Evaluation for Wind Powered Pure Car Carrier

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Valérie Aurore Bouysses; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Carrying around 80-90% of world volume of goods, the shipping industry has a considerable environmental impact. The International Maritime Organization (IMO) fixed a 50% greenhouse gases emission reduction target by 2050 with respect to 2008 levels. LÄS MER

 3. 3. Strength assessment of rig foundations for a sailing car carrier

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Alfred Rapaport; [2020]
  Nyckelord :Naval Architecture; Solid Mechanics; Finite Element Analysis; Concept development; Sailing; Skeppsbyggnad; Hållfasthetslära; Finita elementmetoden; Konceptutveckling; Segling;

  Sammanfattning : The wPCC project (wind powered car carrier) is carried out by Wallenius Marine, KTH Royal Institute of Technology and SSPA Sweden. By developing a car carrier mainly propelled by the wind, the emissions are estimated to be reduced by up to 90 %. This thesis deals with the structural aspects of the design. LÄS MER

 4. 4. Seglets introduktion i Skandinavien : En undersökning kring indikationer för seglets uppkomst under bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anna-Maria Falck; [2017]
  Nyckelord :Sail; Bronze Age; Scandinavia; Trade contacts; Boat constructions; Rock art boats;

  Sammanfattning : The first image depicted of sail are in Egypt and dated to the late fourth millennium BC. Around the third millennium BC the introduction of sail began in the eastern Mediterranean.Some researchers do not believe that sail have existed in Scandinavia until about 8th century AD. The reason for this is because of the lack of archaeological evidence. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av väderprognoser för seglare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Caroline Styrenius Hagberg; [2016]
  Nyckelord :Meteorologi; segling; väderprognoser; statistisk utvärdering;

  Sammanfattning : I den här rapport har 4 stycken väderprognoser rankats och statistiskt utvärderats på vindstyrka och vindriktning utifrån hur väl de stämmer överens med verkligheten där verkligheten har varit 2 olika observationskällor. Ett av målen var att undersöka vilken av prognosleverantörerna som gav bäst prognos under kappseglingen ÅF offshore race 2015 samt analysera huruvida seglare kan använda den sortens information. LÄS MER