Sökning: "Segment"

Visar resultat 1 - 5 av 1209 uppsatser innehållade ordet Segment.

 1. 1. Building Detection in Deformed Satellite Images Using Mask R-CNN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gayatri Chitturi; [2020]
  Nyckelord :Building detection; Mask R-CNN; Test Time Augmentation.;

  Sammanfattning : Background: In the recent research of automatic building detection, aerial and satellite images are used. Automatic building detection from satellite images is useful for urban planning, after natural disasters for identifying the voids. LÄS MER

 2. 2. De svenska farledsavgifterna : och deras miljöstyrande effekt på svenska oljetankfartyg i kustfart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Gunér; Fabian Ekström; [2020]
  Nyckelord :fairway dues; tanker vessel; incentive; environmental control; Farledsavgifter; tankfartyg; miljöstyrning; incitament;

  Sammanfattning : Det nuvarande farledsavgifterna infördes 2018, det uppstod sedermera en debatt angående den nya modellen, dess utformning och vilka ekonomiska och miljömässiga incitament den ger upphov till. I syfte att utröna vilka förändringar i miljöstyrning tanksjöfarten erhållit, genomfördes en fallstudie som utgår ifrån ett antal modellfartyg som representerar ett genomsnitt av den svenska tankfartygsflottan. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsdispositionsplan : Förslag på APD-plan vid ombyggnationen av Stora torget och Bondtorget i Västerås

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fanny Vega; Katarina Ruus; [2020]
  Nyckelord :APD-plan; construction logistics; segment; just-in-time; communication; reconstruction; plaza;

  Sammanfattning : For many years, an intense debate has been going on in Sweden about the fact that construction costs are too high. A contributing reason for increased construction costs is believed to be due to inefficient production from most parties who add no value to the final production. LÄS MER

 4. 4. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 5. 5. Detecting Faulty Tape-around Weatherproofing Cables by Computer Vision

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ruiwen Sun; [2020]
  Nyckelord :Object Detection; Image Processing; OpenCV; YOLO; Line Segment Detector; Objektdetektion; Bildbehandling; OpenCV; YOLO; Linjesegmentdetektor;

  Sammanfattning : More cables will be installed owing to setting up more radio towers when it comes to 5G. However, a large proportion of radio units are constructed high in the open space, which makes it difficult for human technicians to maintain the systems. Under these circumstances, automatic detections of errors among radio cabinets are crucial. LÄS MER