Sökning: "Segmenteringsstrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Segmenteringsstrategi.

 1. 1. Vilka är egentligen våra kunder? : En kvalitativ studie om segmentering i B2B företag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eliot Prvulovic; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :B2B- segmentation; B2B- marketing; industrial market segmentation; segmentation process; segmentation variables; B2B-segmentering; B2B-marknadsföring; Industriell marknadssegmentering; segmenteringsprocess; segmenteringsvariabler;

  Sammanfattning : Rapportens namn: Vilka är egentligen våra kunder?- en kvalitativ studie om segmentering i B2B företag Frågeställning: Hur utarbetas och genomförs segmentering av företag verksamma på B2B marknaden? Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur företag utarbetar och genomför segmentering på B2B marknaden. Vidare undersöka vilka faktorer som är viktiga att ta i beaktning för företag vid utförandet av segmentering på B2B marknaden. LÄS MER

 2. 2. Hopp på Täby Galopp : svensk hindersport ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amalia Thorstensson; [2009]
  Nyckelord :hästsport; hästhoppning; Strategic Market Management; affärsstrategi; institutionellt perspektiv;

  Sammanfattning : Horseracing is frequently referred to as the engine behind all horse activity in Sweden and it can be divided in to two main branches: harness racing and thoroughbred racing (HNS, 2008). Jump racing is a part of the thoroughbred racing and the jump racing is characterised by jumps on the racing track. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsbutiker : Väljer butiker att kalla sig för livsstilsbutiker för att de har en helhet i utbudet som representerar ett livsstilskoncept som konsumenter identifierar sig med, eller är det snarare ett sätt att skapa ett intresse hos konsumenterna och särskilja butiken på marknaden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Madelene Andersson; Katarina Kristensson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste årtiondena har den privata konsumtionen per capita ökat påtagligt och konsumenters köpbeslut har alltmer kommit att handla om emotionella köpkriterier och shopping har kommit att bli mer än bara ett produktval. Användandet av livsstilar som bas för segmentering har blivit ett populärt inslag i dagens marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Mind Touch-en studie om positionering av Functional Food produkter i konsumentens medvetande

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Monika Broel-Plater; Anna Renström; [2005]
  Nyckelord :Functional Food; positioneringsstrategi; ProViva; PrimaLiv; Becel pro.active; Segmenteringsstrategi; innovation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och studera hur man skapar en position för Functional Food produkten i konsumentens medvetande, det vill säga undersöka vilka positioneringsstrategier svenska Functional Food produkten har, och vilka marknadsstrategier företagen har använt för att skapa önskad position i konsumentens medvetande. Genom fallstudier undersöker och analyserar vi hur företagen har lanserat och positionerat sina Functional Food produkter mot intressanta marknadssegment. LÄS MER