Sökning: "Segregation samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Segregation samhällsplanering.

 1. 1. Social hållbarhet i modern samhällsplanering – Planmässig syn på socioekonomisk boendesegregation i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Victoria Källström; [2023]
  Nyckelord :Social sustainable residential areas; socio-economical residential segregation; modern urban planning; Malmö; Hyllie.; Social Sciences;

  Sammanfattning : What role does the place a person lives have for their living conditions? According to the former Swedish Delegation Against Segregation (Delmos), an individual's place of upbringing may be of large importance for their future educational level, employment, income, and form of accommodation. Delmos' annual report of 2021 shows that Sweden is becoming increasingly segregated. LÄS MER

 2. 2. Strategisk kommunal planering som förhindrar fortsatt bostadssegregation : Utmaningar och möjligheter inom planeringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Emilia Waller; [2022]
  Nyckelord :Segregation; housing segregation; physical planning; mixed landuse; Segregation; Bostadssegregation; samhällsplanering; social hållbarhet; funktionsblandning;

  Sammanfattning : Housing segregation implicates that people with socioeconomic similarities live in the same residential area, which divides the society in a way that creates unequal childhood and living conditions. Research shows that the segregation, despite continued engagement from authorities and other organisations, is increasing. LÄS MER

 3. 3. Privat eller kommunal social hållbarhet : En komparativ studie om MKB:s och Stena Fastigheters sätt att arbeta med frågor som berör social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Hussain Karim; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable development; segregation; integration; democracy; justice; diversity; social capital.; Social hållbarhet; hållbar utveckling; segregation; integration; demokrati; rättvisa; mångfald; socialt kapital.;

  Sammanfattning : I dagens samhällsplanering prioriteras den ekonomiska och ekologiska hållbarheten ofta mer än social hållbarhet. Det som inte lyfts i samma utsträckning i dagens diskurs är de sociala värdena i området, exempelvis  kulturen, människors sociala förmågor  och områdets identitet. LÄS MER

 4. 4. Inte bara hus som hus : Ett underlag till diskussion kring ett lämpligt innehåll i en samtida arkitekturpolitik i Lidköpings kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Wennstam; [2022]
  Nyckelord :Lidköping; architecture politics; architecture policy; sustainability; politik för gestaltad livsmiljö; Lidköping; arkitekturpolitik; arkitekturbestämmelser; hållbarhet; politik för gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : Under 2018, mitt i en global miljökris, en nationell ökning av sociala klyftor och segregation, accepterade den svenska regeringen en ny nationell arkitekturpolitik, Politik för Gestaltad livsmiljö (Policy for Designed Living Environment). Politiken är förankrad i en marknadsekonomi och förmedlar olika strategier för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Sammanfattning : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. LÄS MER