Sökning: "Segregation samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Segregation samhällsplanering.

 1. 1. Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation : En exempelstudie i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Mahdi Mahmoudi; Linus Jeborn; [2018]
  Nyckelord :bostadssegregation; fysisk förtätning; blandade boendemiljöer; Rinkeby; miljonprogramsområden;

  Sammanfattning : Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet och kollektivtrafik. Ett verktyg för social rättvisa?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oscar Karlsson; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Rättvisa; Socialt utanförskap; Transportrelaterad exkludering; Tillgänglighet; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Social hållbarhet har de senaste åren fått en alltmer framträdande roll i svensk samhällsplanering. Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-borgare och näringsliv i hela landet” (prop. 2008/09:03). LÄS MER

 3. 3. Grindsamhällen : Är det något att utveckla inom den svenska stadsplaneringen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Gabriel Gliori; [2018]
  Nyckelord :gated community; gated neighborhood; security; segregation; perception of safety; sense of community; fear; crime rate; USA; Sweden; Victoria Park; Poppel Park; gated community; grindsamhälle; grindstad; säkerhet; segregation; trygghet; gemenskap; rädsla; brottsnivå; USA; Sverige; Victoria Park; Poppel Park; Strandudden;

  Sammanfattning : Grindsamhällen, eller "gated communities" som är en välanvänd term även i Sverige, är något som fått en kraftigt ökad popularitet runtom i världen. Den största tillväxten av denna boendeform kan vi framförallt se i USA, men även Latin- och Sydamerika samt Sydafrika. LÄS MER

 4. 4. Completing the Circuit : Connecting and Transforming Hovsjö and Måsnaren

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Peng Wu; [2018]
  Nyckelord :Hovsjö; Måsnaren; Södertälje; Assyrian Syriac; Sweden; Million-Homes Program; immigrant;

  Sammanfattning : My project will focus on the neighborhood of Hovsjö in the city of Södertälje, located in the south of Stockholm county. Through this project I will examine aspects of this neighborhood’s isolation from the rest of the city. LÄS MER

 5. 5. „The Cost of Densification“ : Densification Processes and its Socio-spatial Effects in Santiago de Chile

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Patrizia Kopp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the title already says the thesis will examine the densification processes and its socio-spatial effects in Santiago de Chile. This thesis has been written in cooperation with a research internship at the Universidad Católica in Santiago at the institute of urban and regional studies. LÄS MER