Sökning: "Segregation"

Visar resultat 1 - 5 av 1230 uppsatser innehållade ordet Segregation.

 1. 1. PROVIANTEN - EN INKUBATOR FÖR DET GODA

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jane Wennerlund Olsson; [2022]
  Nyckelord :Torshälla; Incubator; Food; Roof; Courtyard;

  Sammanfattning : A former industry town where the one big industry has left town. Spacial segregation and a lack of social and ecological resilience. No common ground (both litterarly and figuratively). Prognosis: double the inhabitants by 2100, to 20. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av trygghet och utanförskap : en intervjustudie av boendesegregation i Hageby

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sayoud Barsoum; [2022]
  Nyckelord :Boendesegregation; Integration; Segregation; Hageby; Norrköping;

  Sammanfattning : Under senare åren har segregationen ökat i de flesta kommuner i Sverige. Idag är boendesegregationen en av de största utmaningarna och problemen i Sverige. Boendesegregationen har många negativa effekter och hindrar invånarna i flera områden från att integreras i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Rektors roll i skolframgång vid låga kunskapsresultat : En kritisk diskursanalys av rektorers relation till skolframgång i socioekonomiskt svaga miljöer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Simonsson; [2022]
  Nyckelord :the role of principals; school improvement; school effectiveness; the Swedish Schools Inspec-torate; school segregation; rektors roll; skolframgång; skolförbättring; Skolinspektionen; skolsegregation;

  Sammanfattning : 2021 utkom Skolinspektionen med rapporten Långvarigt låga kunskapsresultat – Grundskolor som under 10 år haft en hög andel elever utan godkända betyg i alla ämnen. Svensk skola har sedan 1990-talet genomgått en decentralisering och marknadsanpassning. LÄS MER

 4. 4. Varför skiljer sig ungdomsbrottslighet i utsatta områden? - En kvantitativ studie om den socioekonomiska segregationens effekt på ungdomsbrottslighet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Liza Samakovlis; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Socioekonomi; Ungdomsbrottslighet; Utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den socioekonomiska segregationen har fått konsekvenser för både individen och samhället i form av bristande integration och näringsliv, ökad otrygghet och ojämlika förutsättningar för individer att göra val som styr deras livskvalitet. Segregationens konsekvenser kan anses vara extra påtagliga i Sveriges utsatta områden. LÄS MER

 5. 5. Segregation i diskussion: En frameanalys på riksdagsdebatten om socialekonomisk segregation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filip Lindström; [2022]
  Nyckelord :Socioeconomic segregation; framing; frame analysis; framing strategies; political actors; policy problems; policy formulation; parliamentary debate; swedish parliament;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the Swedish parliamentary debate on socioeconomicsegregation over two time periods: between 1995-2000 and 2016-2021. Considering thatsocioeconomic segregation has been on the rise in Sweden over the past three decades, thisstudy attempts to analyze how the Swedish parliament has discussed this particular issue. LÄS MER