Sökning: "Sekretorisk mediaotit SOM"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sekretorisk mediaotit SOM.

 1. 1. Flaskmatning och andra faktorer som påverkar mellanörats miljö hos barn : -Stödjande hälsoundervisning till närstående

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotte Eriksson; Britt Linnå; [2014]
  Nyckelord :Otitis Media with Effusion OME ; Quality of life; Bottle feeding; Middle ear pressure; Nursing; Sekretorisk mediaotit SOM ; Livskvaltet; Flaskmatning; Mellanöretryck; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Sekretorisk media otit (SOM) är den vanligaste öronsjukdomen och uppkommer oftast i efterförloppet till akut media otit (AOM). Om barnet får SOM leder det till hörselnedsättning som kan påverka språklig utveckling och ge beteendeproblem. Etiologin bakom SOM anses vara multifaktoriell. LÄS MER

 2. 2. Unika barn med unika öron : En litteraturstudie om hörselmätningar och förebyggande hörselvård för barn med Down syndrom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Catarina Näsström; Fia Wilhelmsson; [2008]
  Nyckelord :Down syndrom; barn; BRA; OAE; tympanometri; hörselhabilitering;

  Sammanfattning : Barn med Down syndrom har ofta återkommande hörselproblem som exempelvis vaxpropp och sekretorisk mediaotit. Vanligt förekommande hörselnedsättning bland dessa barn är en fluktuerande konduktiv hörselnedsättning. LÄS MER