Sökning: "Sektor analyser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sektor analyser.

 1. 1. Förskollärares upplevelse av sin arbetsmiljö : - en kvalitativ studie om förskollärares upplevelse av sin arbetsmiljö i offentlig kontra privat sektor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lilly Engfeldt; Johanna von Delwig; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; psykosocial arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Vi upplever att det finns en allmän bild av att förskollärares arbetsmiljö förknippas med stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer. Det har väckt vårt intresse att undersöka hur förskollärare upplever sin arbetsmiljö och om denna allmänna bild av förskolläraryrket överensstämmer med verkligheten. LÄS MER

 2. 2. New challenges for transport planning : the institutionalization of mobility as a service in the Stockholm region

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erika Kriukelyte; [2018]
  Nyckelord :mobility as a service; institutional theory; institutionalization; actor network;

  Sammanfattning : The new trends and challenges are transforming the traditional way of thinking and planning transport systems, with concepts like mobility as a service (MaaS) developing as a result of these transformations. Whilst, the concept of MaaS is still considered new, it is attracting attention from both researchers as well as actors involved within the transport sector. LÄS MER

 3. 3. Investigation of Inconcistencies in Climate Policy Engagement amongst Major Corportations

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Johanna Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Climate policy engagement; Inconsistent climate policy engagement; Corporate climate lobbying; Paris Agreement;

  Sammanfattning : This report investigates inconsistencies in climate policy engagement of 16 major corporations in five industrial sectors and analyses which problem areas are significant in the inconsistency of their engagement. The purpose of this report was to scope the area of inconsistent climate policy engagement on behalf of the company GES International – Global Engagement Services, who offers advisory services in responsible investment. LÄS MER

 4. 4. Värderingar i arbetslivet : Observerbara skillnader och likheter mellan män och kvinnor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Dahlman; Karolina Kusnierz; [2017]
  Nyckelord :Värderingar; arbetsvärderingar; kvinnor och män; offentlig och privat verksamhet;

  Sammanfattning : Värderingar i arbetslivet har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, det talas om värderingsstyrda arbetsplatser och att matcha individers värderingar med organisationens. Denna uppsats syftar till att bidra till kunskapen om värderingar i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska förutsättningars samband med handlingsstrategier hos operativa vårdcehfer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Therése Lindhe; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; handlingsstrategier; operativa chefer; vård och omsorg; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisatoriska förutsättningars samband med operativa chefers handlingsstrategier inom vård och omsorg. Studien undersöktes med hjälp av en enkätinsamling från utvecklingsprojektet CHEFiOS genom en longitudinell design. LÄS MER