Sökning: "Sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Sekularisering.

 1. 1. Lärobokens Jesus : En läroboksanalys över världens mest kända person i svenska läroböcker mellan 1860–2020

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Jesus; läroböcker; sekularisering; skola; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Jesus skildras i svenska läroböcker i religionskunskap mellan 1860–2020 samt diskutera varför det finns skillnader över tid med stöd av Selanders sekulariseringstes och Sørensen historiska analys. Metoden som använts är kvalitativ textanalys och materialet tio läroböcker mellan ovan angivna år. LÄS MER

 2. 2. Sambo - med Gud? : en kvalitativ undersökning om svenska pingstpastorers syn på samboskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Niclas Severinsson; [2022]
  Nyckelord :Pingströrelsen; Pingst; samboskap; sambo; sekularisering; församling;

  Sammanfattning : I denna undersökning utförs en kvalitativ studie baserad på strukturerade intervjuer av pingstpastorer via e-post. Syftet är att undersöka vad dagens pingstpastorer anser om samboskap i förhållande till den kristna tron och församlingen och vad som påverkar deras inställning. LÄS MER

 3. 3. Relationer och Religionskunskap : En undersökning om religionskunskapsämnets relationella möjligheter utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Magdalena Berglund; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; relationer; dialog; sekularisering; mellanmänskliga möten;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate experiences that teachers in religion has about the subject’s potential to function as an arena for development of relationships between teachers and students. Through interviews and qualitative content analysis has this essay tried to respond to this. LÄS MER

 4. 4. Sekulariseringens påverkan på religionskunskap i läroplanen för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Roberth Rasmusson; [2022]
  Nyckelord :church of Sweden; religious knowledge; secularization; syllabus; Swedish school; läroplanen; religion; sekularisering; svenska skolan; religionskunskap;

  Sammanfattning : Forskning gällande begreppen religion och sekularisering, samt hur dessa begrepp uttrycks i läroplanen är ett viktigt område att belysa eftersom jag anser att den är i behov av en utveckling, specifikt för lärare och skolans utveckling till ett öppensinnat och jämställt samhälle. Därför är syftet med den här texten att utforska den historiska utvecklingen av sekularisering i Sverige och hur sekularisering har påverkat hur religion kommer till uttryck i läroplanen för religionskunskap på gymnasiet genom att svara på frågan: Hur har sekularisering påverkat läroplanen för religionskunskap genom historien? Studiens mål är att belysa hur sekulariseringens utveckling har bidragit till formuleringen kring hur religion och olika livsåskådningar förmedlas i läroplanen mellan 1970 och 2011. LÄS MER

 5. 5. Ortodox kristendom på Kreta : en undersökning om synen på och uppfattningen om grekisk ortodoxt kristna traditioner, symboler och ritualer i förhållande till sekularisering, ateism och religiositet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Nilsson; [2022]
  Nyckelord :religion; orthodox christianity; tradition; secularisation; atheism; religiosity; religion; ortodox kristendom; tradition; sekularisering; ateism; religiositet;

  Sammanfattning : Based on studies of religion and atheism in Greece, which show different results, theinterest was aroused to study the matter more closely and in depth through qualitativeinterviews with four persons living in Chania in Crete where the Greek OrthodoxChristian culture has long been visibly established. The essay concerns the practice ofreligion as it is expressed through Greek Orthodox Christianity in relation to religiosity,atheism and secularization. LÄS MER