Sökning: "Sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Sekularisering.

 1. 1. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Ett religiöst miljöengagemang : En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hantanirina Persson; [2019]
  Nyckelord :religion; miljöengagemang; Durkheim; Lynn White; sekularisering; sociala rörelser; kollektiv upprymdhet; kollektiv behaviorism;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars rätt att välja skola för sitt barn.

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Lena Hedman; [2019]
  Nyckelord :Religiösa friskolor; föräldrars rätt; värde; nätverk; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om föräldrarnas rätt att välja skola för sitt barn. Enligt friskolereformen har föräldrarna rätt att välja den grundskola som det vill att deras barn ska gå i. Det kan vara en kommunal skola eller friskola. I Sverige pågått en debatt om de konfessionella friskolorna. LÄS MER

 4. 4. Gudstjänst i klassrummet? : Hur Svenska kyrkansgudstjänstliv presenteras i sex läroböcker för högstadiet mellan 1973–2017.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; Läroböcker; Gudstjänst; Svenska kyrkan; Läroplan;

  Sammanfattning : Hur Svenska kyrkans gudstjänstliv presenteras i sex olika läroböcker från 1973, 1980, 1997, 2001, 2014 och 2017. Resultatet jämförs med gällande läroplan och Grace Daies teori om sekularisering.  .. LÄS MER

 5. 5. KYRKA & GEMENSKAP - En antropologisk studie av kyrkans relevans i det sekulariserade samhället

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nomi Zaffar; [2018-02-28]
  Nyckelord :Kyrka; kristendom; gemenskap; samhälle; sekularisering; modernitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om kyrkans relevans i det svenska samhället. Kyrkan är en uråldrig institution som har varit en viktig del i det svenska samhället och är det fortfarande. Trots att kristendomen spelar en mindre betydande roll idag, så är kyrkan fortfarande aktiv i samhället. LÄS MER