Sökning: "Sekventiellt"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Sekventiellt.

 1. 1. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 2. 2. Analysis of a flight mechanics simulator

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Fredrik Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Flight mechanics simulator; Dependency analysis; Design Structure Matrix; DSM; Binary Linear Programming;

  Sammanfattning : Aircraft design is an act of art requiring dedication and careful work to ensure good results. An essential tool in that work is a flight mechanics simulator. Such simulators are often built up of modules/models that are executed in a sequential order in each time iteration. LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan beställare och leverantör i ett internt utvecklingsprojekt : En kvalitativ undersökning om vilka faktorer som påverkar samarbetet där leverantören önskar arbeta enligt en agil projektmetodik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Cavalli; Linnea Carlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många verksamheter som arbetar med systemutveckling har idag anammat agila projektmetoder för sina utvecklingsprojekt. Den agila metoden bygger på att vara flexibel och inkrementell med en hög grad av involvering av projektets beställare under hela utvecklingsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Movement trajectory classification using supervised machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alex Teatini; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anything that moves can be tracked, and hence its trajectory analysed. The trajectory of a moving object can carry a lot of useful information depending on what is sought. In this work, the aim is to exploit machine learning to be able to classify finite trajectories based on their shape. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Locomotion of Quadrupedal Robots over Rough Terrain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aravind Elanjimattathil Vijayan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous works have enabled locomotion of quadrupedal robots usingthe ZMP-based motion optimization framework on flat terrain withvarious gait patterns. Locomotion over rough terrain brings in newchallenges such as planning safe footholds for the robot, ensuring kinematicstability during locomotion and avoiding foot slippage over roughterrain etc. LÄS MER