Sökning: "Selangor Incidenten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Selangor Incidenten.

  1. 1. Historisk sanning eller konspiration? : En källkritisk- och säkerhetiseringsanalys av brittisk imperialism under andra halvan av 1800-talet på Malackahalvön

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Philip Gustafsson; [2020]
    Nyckelord :Securitized; source criticism; Selangor Incident; Säkerhetisering; källkritik; Selangor Incidenten;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the alleged pirate attack on the chinese merchans ship Kim Seng Cheong in the summer of 1871 outside of Penang through a systematic criticism of the available sources. The other purpose was to apply a securitization theory on the action of the colonial actors and their handling of the Selangor Incident. LÄS MER