Sökning: "Selektiv välfärd"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Selektiv välfärd.

 1. 1. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till frihet och framgång : En grundad teori om frilansande specialisters arbetsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Habil Kamrudin; Niklas Hensner; [2019]
  Nyckelord :Freelancers; Experts; Gig Economy; Sustainability; Self-employed; Frilansare; Specialister; Gig-ekonomi; Hållbarhet; Enmansföretagare;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka och erhålla kunskap kring hur frilansande specialister upplever deras arbetsform och vilka effekter arbetsformen medför för individen, sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Studiens frågeställningar var: ”vilka effekter, i form av möjligheter respektive hinder, medför arbetsformen för frilansande specialister?” och ”vilka drivkrafter motiverar individen att frilansa?”   Material och metoder: I studien användes metoden klassisk grundad teori, vilket är en fullständig metod för hela uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Mockning som beteshygiensk åtgärd för parasitbekämpning hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Helena Thorolfson Rainamo; [2018]
  Nyckelord :cyathostominae; strongylus vulgaris; anthelmintic resistance;

  Sammanfattning : A field study of the effect of faecal removal from pasture on prevalence of equine parasites Strongylus vulgaris (S. vulgaris) is one of the most pathogenic parasites in horses. To control S. vulgaris, chemical substances named anthelmintics were introduced in the 1960`s. LÄS MER

 4. 4. Social housing i Sverige : En paradoxal bostadspolitik?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Sondell; [2018]
  Nyckelord :Bostadspolitik; social housing; universell välfärd; selektiv välfärd; stigberoende;

  Sammanfattning : Ett av den svenska politikens viktigaste uppdrag är att trygga allas rätt till bostad. Detta har historiskt sett sökt förverkligas genom en universell bostadspolitik. Denna bostadspolitik har varit i linje med rådande välfärdsmodell utan särskilda lösningar för de med lägst inkomster. LÄS MER

 5. 5. Genetic parameters affecting leg length, leg weakness, hip- and elbow conformation in domesticated dogs, in comparison with pigs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Victoria Ekenberg; [2015]
  Nyckelord :dog; canine; pig; conformation; genetic parameters; leg weakness; leg length; hip dysplasia; elbow dysplasia; chondrodysplasia; osteochondrosis; hund; gris; konformation; genetiska parametrar; bensvaghet; benlängd; höftledsdysplasi; armbågsledsdysplasi; chondrodysplasi; osteochondrosis;

  Sammanfattning : Genetic parameters for four leg conformation traits in dogs (Canis lupus familiaris) are in this literature review summarized to investigate whether selective breeding could be useful to improve purebred dogs´ health and welfare. The four traits are leg length, leg weakness, hip joint and elbow joint conformation. LÄS MER