Sökning: "Self determination theory"

Visar resultat 1 - 5 av 826 uppsatser innehållade orden Self determination theory.

 1. 1. Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Härdmark; Elin Magnusson; [2022-02-16]
  Nyckelord :motivation; Entreprenörskap; Starta företag; Generation Y; Self determination theory; McClelland; Schumpeter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. LÄS MER

 2. 2. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Studenters motivation till fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om vad som motiverar studenter till att vara fysiskt aktiva

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Kasslert; Anna Broberg Gullbrand; [2022]
  Nyckelord :motivation; physical activity; Self-Determination Theory; students; fysisk aktivitet; motivation; Self-Determination Theory; studenter;

  Sammanfattning : Inledning: I inledningen beskrivs effekterna av fysisk aktivitet och dess betydelse. Trots detta kan vi se att den fysiska aktiviteten minskar i samhället på grund av mer stillasittande arbete och mindre vardagsmotion. LÄS MER

 4. 4. Hjärngympa i spel, inte för alla? : Studie över kompetensbehovets relevans för olika spelartyper i kognitiva utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Bladh; [2022]
  Nyckelord :Self-determination theory; kognitiv utmaning; pusselspel; svårighetsgrad; spelartyper;

  Sammanfattning : Det är osäkert hur svårighetsgraden i spel påverkar spelares nöje. En del studier menar att ett svårt spel leder till högre nöje, medan andra menar på det motsatta. LÄS MER

 5. 5. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Ekvall; [2022]
  Nyckelord :Rawls’; distributional justice; communitarianism; Agenda 2030; climate justice;

  Sammanfattning : The aspiration of normative theory to conceptualise climate justice is a contested endeavour. At best there are certain agreements about what constitutes distributional justice on a surface level, while it remains challenged whether such conceptualisation is helpful in the realisation of climate justice. LÄS MER