Sökning: "Self-Determination Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1004 uppsatser innehållade orden Self-Determination Theory.

 1. 1. INTERNAL COMMUNICATION AND COWORKERSHIP, IMPLICATIONS FOR DIGITAL TRANSFORMATION. A qualitative case study at Volvo Trucks, exploring coworkership through self-determination theory

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :André Andersson; Wiebke Weiland; [2023-11-22]
  Nyckelord :Coworkership; Self-Determination Theory; Employee Engagement; Internal Organisational Communication; Case Study; Digital Transformation; Template Analysis;

  Sammanfattning : Employee engagement is essential for companies' success, competitiveness and for handling large scale organisational changes. Specifying the barriers and drivers for employee engagement is therefore necessary to handle major organisational changes, such as digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 3. 3. A Case Study: Human Rights Violations in Gaza: A qualitative analysis of the UN’s responsibility under the principle of R2P to combat the violations of articles 3 & 13 of the UDHR in Gaza

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Aziz; [2023-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This case study examines how the United Nations (UN) is responsible, in accordance with the concept of the Responsibility To Protect (R2P), for combating the violations of articles 3 and 13 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in Gaza. These articles entail the right to life, liberty and security of person (article 3) and the right to freedom of movement and residence (article 13). LÄS MER

 4. 4. TECHNOLOGY ENHANCED SELF-DIRECTED LEARNING IN THE WORKPLACE:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Abdulroqib Ysuf; [2023-07-03]
  Nyckelord :Workplace; ; Self-directed learning; ; Technology; ; learning.;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this study is to investigate the perceived effectiveness of technology-enhanced self-directed learning (TESDL) in the workplace context, with a specific focus on the IT industry (company X in Nigeria). The study aims to assess the perception of employees on the motivating factors, barriers, environment, and technological tools utilized for TESDL. LÄS MER

 5. 5. A study on students’ perspectives on homework and its role in their learining at Chines school

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lili Zheng; [2023-06-19]
  Nyckelord :homework; students perspectives; role in learning;

  Sammanfattning : Aim: The general objective of my proposed study is to explore how the students in Chinese School understand the meaning of homework and how they complete it after school. The major objective of this study is to examine the students` perspectives on homework to gain a better understanding what is the role of homework. LÄS MER