Sökning: "Self-care"

Visar resultat 1 - 5 av 871 uppsatser innehållade ordet Self-care.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 3. 3. Self-care experience of adult patients with chronic pain : -A descriptive review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yu Qianhong; Chen Qixian; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients with chronic diseases were troubled by diseases for a long time, not only physically but also psychologically and in many aspects. More and more people realized that self-care play a very important role in patients with chronic diseases. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ II : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatimah Adel Mazyed Aldaboos; Lilian Marcia Soares Da Silva; [2022]
  Nyckelord :Type II diabetes mellitus; Self-care; Lifestyle; Patient experience; Support; Diabetes mellitus typ II; Egenvård; Levnadsvanor; Patienters upplevelser; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ II (DMT2) är ett folkhälsoproblem som har ökat i hela värden och cirka 422 miljoner människor är drabbade av sjukdomen. I Sverige har ungefär 500 000 människor DMT2. Egenvård är en viktig del av behandlingen.  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ II. LÄS MER

 5. 5. Personer med psykisk ohälsa och deras upplevelser av vården via e-hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Mirja Ekmefjord; Shaima Jalal Modir; [2022]
  Nyckelord :e-health; experiences; literature overview; mental illness; self-care; support; e-hälsa; egenvård; litteraturöversikt; psykisk ohälsa; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det sker en ständig digitalisering av vården, där e-hälsa blir ett alltmer naturligt sätt att bedriva vård på. I samband med att psykisk ohälsa ökar i samhället läggs större vikt på hälso-och sjukvården att öka tillgången till stödtjänster. LÄS MER