Sökning: "Self-driving"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet Self-driving.

 1. 1. Towards the Implementation of Autonomous Vehicles - Stakeholders' Perspectives and Concerns

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paolo Concetti; [2023-07-19]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Autonomous Vehicles; Critical Adoption Points; City Planning; Stakeholders Analysis;

  Sammanfattning : A large part of the efforts of companies in the automotive sector today is directed towards the development of autonomous driving. According to many studies conducted in recent years, autonomous vehicles (AVs) have the potential to introduce a real revolution in mobility. LÄS MER

 2. 2. Multimodala varningssignaler och dess påverkan på människors tillit till självkörande fordon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Tolf; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökade autonomin inom olika samhällssektorer, särskilt utvecklingen av självkörande bilar har betydande konsekvenser för samhället. Självkörande bilar erbjuder fördelar såsom minskade trafikolyckor, lägre utsläpp och förbättrad trafikflödeseffektivitet. LÄS MER

 3. 3. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 4. 4. Investigating the effects of self-driving technology on public transportation in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Jevinger; Fredric Idmark; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Föräldrars krav på autonoma bussar : med fokus på barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Andersson Ulrik; Linnéa Isaxon; Louise Vomhoff; [2023]
  Nyckelord :Autonomous buses; Intellectual disability; Parents’ attitude; Safety; Children’s mobility; Functional guidelines; Autonoma bussar; Intellektuell funktionsnedsättning; Föräldrars attityd; Trygghet; Barns mobilitet; Funktionsriktlinjer;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att undersöka hur autonoma bussar kan tillgängliggöras till barn med mild intellektuell funktionsnedsättning, med utgångspunkt i de autonoma bussar som idag rullar på Campus Valla vid Linköpings Universitet. Föräldrar agerar i detta fall grindvakter, då det är de som bestämmer huruvida de tillåter sina barn att åka med de självkörande bussarna eller inte. LÄS MER