Sökning: "Self-efficacy Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Self-efficacy Theory.

 1. 1. Mat till första barnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Agnes Sjöberg; Elina Hagström; [2020-08-05]
  Nyckelord :Matintroduktion; Förstagångsföräldrar; BVC; Self-efficacy Theory; Hälsofrämjande; Kostvetenskap;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020.... LÄS MER

 2. 2. Är självskattad personlighet relaterad till deskriptiva och injunktiva normer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kevin Ekstrand Odd; Dorina Puka; [2020]
  Nyckelord :Five factor theory; OCEAN; Openness; Conscientiousness; Extraversion; Agreeableness; Neuroticism; Theory of planned behaviour; Norms; Injunctive norms; Descriptive norms; Social cognitive theories; Social learning theories; IPIP; Self-efficacy; Social identity theories; Reciprocal Determinism; Identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study had the aim to approach the question of how the different traits in OCEAN get affected by norms more specifically normative belief, motivation to comply and identification with the referent as described in the Theory of Planned Behaviour. The method of choice was a digital survey, constructed as a modified IPIP, which was divided by self-estimation, descriptive normative belief, injunctive normative belief and motivation to comply as well as identification with the referent for each personality factor in OCEAN. LÄS MER

 3. 3. Modererande effekt av self-efficacy respektive mental tuffhet i relation mellan motivation och mängd motion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Isaksson; Kaled Sukic; [2020]
  Nyckelord :Mental toughness; exercise; self-efficacy; self-determination theory; Mental tuffhet; motionsmängd; self-efficacy; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to: (a) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by exercise specific self-efficacy (b) examine if the relation between motivation and exercise is moderated by mental toughness. The data collection was via a non-random convenience sample and snowball sample. LÄS MER

 4. 4. Motivation till fysisk aktivitet och akademiska studier vid begränsad social kontakt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Unni Fernerud; Sofia Leksell; [2020]
  Nyckelord :motivation; intrinsic motivation; self-efficacy; self-determination theory; social distancing; social isolation; autonomy; competence; relatedness; motivation; inre motivation; self-efficacy; self-determination theory; social isolering; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Social isolering förekommer i samhället ständigt och drabbar människan på olika sätt. Det kan orsaka ohälsosamma beteenden, depression och för tidig död. I och med coronaviruset Covid-19 har en stor del av Sveriges befolkning uppmuntrats begränsa graden av social kontakt. LÄS MER

 5. 5. Antecedents of Chinese millennial consumers' purchase intentions via following influencers' recommendations: the sports goods industry

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Xiangru Meng; Yue Xiao; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Chinese millennials; TTI model; purchase intention; sports industry;

  Sammanfattning : Background In recent years, with the rapid development of e-commerce in China, various online media and digital social platforms have attracted more users, and online marketing has gradually replaced traditional marketing strategies. The increasing frequency of online shopping by Chinese consumers, especially millennials, presents a huge opportunity for influencer marketing. LÄS MER