Sökning: "Self-efficacy för fysisk träning skala"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Self-efficacy för fysisk träning skala.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsvanor, stillasittande och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet hos personer som drabbats av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Julia Skärdin; [2018]
  Nyckelord :Narcolepsy; physical activity; physical exercise; sedentary behavior; self-efficacy; Pandemrix; H1N1 pandemic; vaccination; Narkolepsi; fysisk aktivitet; motion; träning; stillasittande; tilltro till egenförmåga; Pandemrix; vaccination; H1N1 pandemi; Narkolepsiföreningen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige insjuknade ett stort antal unga individer i den koniska sjukdomen narkolepsi. Syfte: Kartlägga aktivitetsvanor, stillasittande, tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet samt undersöka samband mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. LÄS MER