Sökning: "Self-efficacy for exercise scale"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Self-efficacy for exercise scale.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsvanor, stillasittande och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet hos personer som drabbats av narkolepsi i samband med Pandemrix-vaccinationen år 2009

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Julia Skärdin; [2018]
  Nyckelord :Narcolepsy; physical activity; physical exercise; sedentary behavior; self-efficacy; Pandemrix; H1N1 pandemic; vaccination; Narkolepsi; fysisk aktivitet; motion; träning; stillasittande; tilltro till egenförmåga; Pandemrix; vaccination; H1N1 pandemi; Narkolepsiföreningen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter Pandemrix-vaccinationen år 2009 i Sverige insjuknade ett stort antal unga individer i den koniska sjukdomen narkolepsi. Syfte: Kartlägga aktivitetsvanor, stillasittande, tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet samt undersöka samband mellan aktivitetsnivå och tilltro till egen förmåga att klara fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Food Addiction and Self-Efficacy for Physical Activity in obesity treatment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Albin Lundmark; Henrik Johansson Rehn; [2016]
  Nyckelord :Self-efficacy; Obesity; Food addiction; Lifstyle treatment;

  Sammanfattning : Obesity is an increasing public health issue in many parts of the world. Lifestyle treatment is the recommended first-line treatment although the weight reduction over time is limited. Food addiction (FA) is an upcoming perspective viewing some individual’s eating behaviors as similar to substance abuse described in DSM-IV-TR. LÄS MER

 4. 4. Effekter på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit : En experimentell single-casestudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sandra Svangren; Andreas Karlsson; [2013]
  Nyckelord :balance; elderly; Nintendo Wii Fit; outcome expectations; self-efficacy; balansförmåga; Nintendo Wii Fit; self-efficacy; utfallsförväntningar; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de inte tror sig få ut något av det. LÄS MER

 5. 5. Exercise Self-Efficacy Scale - Schizophrenia Version : Utveckling och psykometrisk prövning av en diagnosspecifik skattningsskala

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Düring; [2013]
  Nyckelord :schizophrenia; physical activity; self-efficacy; assessment; psychometrics; schizofreni; fysisk aktivitet; self-efficacy; utvärdering; psykometri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Self-efficacy, en persons tilltro till sin förmåga, är en faktor som påverkar hälsobeteenden såsom fysisk aktivitet. Exercise Self-Efficacy Scale mäter denna egenskap genom självskattning, men har inte utvärderats för personer med schizofreni.Syfte: Att omarbeta Exercise Self-Efficacy Scale för personer med schizofreni. LÄS MER