Sökning: "Self-governing parish"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Self-governing parish.

  1. 1. Prosten och sockenstämman. Kontroll, konflikt och konsekvens i en mellansvensk landsbygd 1776 -1794

    Master-uppsats,

    Författare :Aina Wallström; [2021-11-24]
    Nyckelord :Provost; Vicar; Self-governing parish; Rural area; Blickles theory of Communalism;

    Sammanfattning : The objective of this study has been to investigate the interaction in the Sköllersta parish self-govern board in the middle of Sweden during the Provost Fredric Åhrbergs years of service 1776-1794. The investigation emanates from the perspective of the vicar in his own written board protocols. LÄS MER