Sökning: "Self-harm behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Self-harm behavior.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med ett aktivt självskadebeteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jasminka Becovic; Johanna Fager; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans perspektiv; Självskadebeteende; Upplevelse; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett ökande samhällsproblem och idag räknas det till ett folkhälsoproblem. Detta beteende är ett sätt för personen att göra om den psykiska smärta till en fysisk smärta då det kan vara lättare att hantera, vilket kan ge en ångest lindrade effekt. LÄS MER

 2. 2. ”NI SKA FAN FÅ SE HUR DJUPT JAG KAN SKÄRA MIG”: Upplevelsen av att bli bemött av vårdpersonal när en har ett självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Meliha Sijaric; [2019]
  Nyckelord :bemötande; psykiatri; psykisk ohälsa; självskadebeteende; health care professionals; mental illness; psychiatry; self-harm; treatment;

  Sammanfattning : Sijaric, M. ”Ni ska fan få se hur djupt jag kan skära mig”. Upplevelsen av att bli bemött av vårdpersonal när en har ett självskadebeteende. Examensarbete i socialpsykiatri 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever patienter med självskadebeteende bemötandet inom vården? : "Men jag skär mig inte för att dö, utan för att överleva" (Pålsson, 2004, s.11)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Annika Cederberg Persson; Emelie Selander; [2018]
  Nyckelord :Autobiography; Care experiences; Mental illness; Self-harm; Psykisk ohälsa; Självbiografi; Självskadebeteende; Vårdupplevelser;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is growing rapidly today, with a population that is getting worse within a younger age. Parts of mental illness is linked to what we callself-harm, or self-mutilation. LÄS MER

 4. 4. ”Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar och sexualitet” : professionella inom socialtjänsten om bemötande och arbete med unga som har sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Danielle Hernberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Sex as self-injury; Self-injury; Self-harm; Professionals; Social service; Unga; Sex som självskada; Självskadebeteende; Professionella; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar i alternativa subgrupper och självskadebeteende (NSSI) – punkare, gothare och hårdrockare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Daisy Nordin; Oskar Sam; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Subgroups; Depression; Self-harm; NSSI.; Ungdomar; Subgrupp; Depression; Självskada; NSSI.;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är en komplicerad företeelse som förekommer vanligast under tonårstiden. Tidigare litteratur har kunnat se en koppling mellan självskada och identifikation med vissa subgrupper såsom goth, punk och hårdrockare. LÄS MER